ชมรมฯ ลำพูน จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ อำเภอแม่ทา

             เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ. ลำพูน มีสมาชิกผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๒ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved