ชมรมฯ ลำปาง ร่วมให้สัมภาษณ์รายการ ร้อยเรื่องเล่าองค์ราชัน สถานีโทรทัศน์ NBT

           เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมให้สัมภาษณ์รายการ ร้อยเรื่องเล่าองค์ราชัน สถานีโทรทัศน์ NBT ที่มาบันทึกภาพ และทำข่าว จากบุคคลที่เฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เสด็จภาคเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved