ชมรมฯ ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

       เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม การะเวก โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จำนวนผู้ร่วมประชุมจำนวน ๒๐ คน เพื่อประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และชี้แจงแผนงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved