ชมรมฯ ราชบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บ้านโป่ง

       เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีนายกเทศบาลตำบลเบิกไพร เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved