ชมรมฯ มุกดาหาร เดินทางตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ 1

          เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๒ คน เดินทางออกตรวจเยี่ยมผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ ในเขตพื้นที่อำเภอดงหลวง และเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมแนะนำขยายผลโครงการสู่ชุมชนต่อไป

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved