ชมรมฯ มุกดาหาร ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ สปป. ลาว

      เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ เดินทางไปบริจาคน้ำดื่มจำนวน ๕๐ โหล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แห่ง สปป. ลาว แตกที่แขวงอัตตะปือ แขวงจำปาสัก ที่มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved