ชมรมฯ มุกดาหาร ร่วมทำความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชมรมฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 คุณณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน 20 คน ร่วมทำความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สวนบุญยสิทธิ์ บ้านหนองแอก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved