ชมรมฯ มุกดาหาร ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับคน" ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน และมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมในงานนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี เป็นประธาน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved