ชมรมฯ พะเยา จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.ภูซาง

               เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม อ.ภูซาง จ.พะเยา มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved