ชมรมฯ พะเยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

              เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในพลวงจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยทำความสะอาดภายในบริเวณวัดบ้านดอกบัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังทอง (โรงเรียนบ้านดอกบัวเดิม) มีสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังทอง จำนวน ๖๖ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved