ชมรมฯ บุรีรัมย์ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศจำลอง

         เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางเข้ากราบพระสรีรางคารที่วัดราชบพิตร และเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศจำลอง มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ๑ คันรถบัส

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved