ชมรมฯ น่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน ตามโครงการพระราชดำริ

             เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๖ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน ตามโครงการพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved