ชมรมฯ นครศรีธรรมราช ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

           เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของชมรมคนรักในหลวงอำเภอทุ่งใหญ่  นำโดยนายณรงค์ ทองอุ่น ผู้ประสานงานชมรมคนรักในหลวงอำเภอทุ่งใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ได้ร่วมจัดทำถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือในพื้นที่ อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป 

           ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอต่างๆ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงได้ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved