ชมรมฯ นครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานระดับอำเภอ

           เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานระดับอำเภอ ๒๓ อำเภอ รวม ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมโกวิทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

            เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ ในวันที่ ๒๒ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง และนอกจากนั้นยังมีการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสมาชิกชมรมฯ มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๑๐ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved