ชมรมฯ นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

              เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นพ.ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสมาชิกชมรมฯ อำเภอพรหมคีรี และโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ OTOP พรหมคีรี “แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านสวนจันทร์ศรี” หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาถนน สายบ้านนอกท่า – วัดเขาขุนพนม
(ถนนตากสินอนุสรณ์) และร่วมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมในวันนี้นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอพรหมคีรี ได้มาพบปะสมาชิก และร่วมปลูกต้นไม้ด้วย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved