ชมรมฯ ตาก เป็นวิทยากรอบรมจิตอาสาพัฒนาตนเอง

           เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐น. อาจารย์พินิจ อำพันธุ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก พร้อมคณะวิทยากรชมรมฯ เป็นวิทยากรอบรมจิตอาสาพัฒนาตนเอง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ ณ ห้องประชุมโรงเรียุนตากพิทยาคม โดยมีนักเรียนชายหญิงเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๕๐ คน และมีอาจารย์วรพงษ์ ทองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved