ชมรมฯ ชุมพร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ณ อ.พะโต๊ะ

            เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน ณ ห้องประชุมเกษตร อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มีนายสุวรรณ สัจจปิยะนิจกุล อดีดนายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved