ชมรมฯ ชุมพร จัดการประชุมคณะกรรมารชมรมฯ

           เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการประชุมคณะกรรมารชมรมฯ เพื่อทำแผนการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๑ และคัดเลือกคณะกรรมการชุดชมรมฯ ใหม่ ณ สำนักงานชมรมฯ บ้านเขาแก หมู่ที่ ๘ ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved