ชมรมฯ ชัยนาท จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อ.สรรคบุรี

              เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มีนายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นอภ.สรรคบุรี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๒๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved