ชมรมฯ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.เมือง

            เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน มีนายประทีบ  แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยสานพัดช่างน่าน เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved