ชมรมฯ ขอนแก่น เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายขายสินค้าแปรรูป และพืชผักผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร ของสมาชิกชมรมฯ

        เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายขายสินค้าแปรรูป และพืชผักผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรของนางเจียรนัย ราชธา ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่น ๒ และนางอุษา มิเถาวัล สมาชิกชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน นำสินค้าร่วมจำหน่าย ในเทศกาลสวนผักคนเมือง ที่ตลาดสีเขียวขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved