ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่นและสมาชิกชมรมฯ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาอเนกประสงค์ ๖๙ ปี สุเมโธ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved