ฉันทนได้


 ฉันทนได้


  ในเดือนหนึ่งของปี 2528 พระทนต์องค์หนึ่ง (ฟันซี่หนึ่ง) ขอ ในหลวง ร.9 หีกเฉียดโพรงประสาทฟัน พระทนต์องค์นั้นต้องการรักษาเป็นเร่งด่วน แต่ขณะนั้นกรุงเทพฯ ก็กำลบังประสบปัญหาอุทกภัย ต้องการบรรเทาทุกข์เร่งด่วนเช่นกัน เมื่อทันตแพทย์เข้ามาถวายการรักษาในหลวง ร.9 ก็ทรงถามว่า จะใช้เวลานานเท่าใดทันตแพทย์กราบบังคมทูลว่าต้องใช้เวลา 1-2 ชม. ในหลวง ร.9 ทรงตรัสว่า ขอรอไว้ก่อนนะ ฉันทนได้ วันนี้ขอไปดูราษฎรและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมก่อน


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved