คลังยัน 1 ต.ค.นี้คนจนได้รูดปรื้ด! บัตรสวัสดิการพร้อมแล้ว 100%


        เช็กวุฒิ “ด็อกเตอร์” มั่วใช้สิทธิ์

        นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 15 ก.ย.นี้ กรมบัญชีกลางจะเปิดผลตรวจสอบผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากจำนวนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 14.1 ล้านคน ผลปรากฏว่า มีประชาชนผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 11,431,681 คน และไม่ผ่านคุณสมบัติ 2,744,489 คน โดยเหตุผลหลักที่ถูกตัดสิทธิ์ คือมีทรัพย์สินที่ดินเกินกว่าที่กำหนด 1.6 ล้านคน เงินฝากเกินกว่า 100,000 บาท จำนวน 680,000 ราย และมีรายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี จำนวน 400,000 ราย เป็นต้น โดยสามารถรับบัตรสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.เป็นต้นไป และจะเริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค.เป็นวันแรก

             ส่วนกรณีที่มีประชาชนแจ้งว่า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเอก หรือด็อกเตอร์ โดยได้ลงทะเบียนไว้ 500 คน จากการตรวจสอบโดยโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลจำนวน 100 คน พบว่า สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเพียง 5 คน หรือ 5% เท่านั้น อีก 95 คน ระบุว่า เขียนเล่นๆ หรือเขียนกวนๆไป ไม่ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกแต่อย่างใด

           นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรณีที่ประชาชนลงทะเบียนแล้ว ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถขออุทธรณ์เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ ภายในวันที่ 29 ก.ย.2560 หลังจากนั้น กระทรวงการคลังประกาศผลการอุทธรณ์วันที่ 24 ต.ค. ผ่าน 2 ช่องทางคือ www.epayment.go.th และสายด่วนของธนาคารพันธมิตรทุกแห่ง

           ทั้งนี้ หากผลการอุทธรณ์สรุปว่าไม่ผ่าน ผู้ยื่นอุทธรณ์จะไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการ และหากผู้อุทธรณ์ยังมีข้อสงสัยผลการอุทธรณ์ให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัตินั้นๆ โดยตรง แต่หากผลการอุทธรณ์ปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติ ผู้ยื่นอุทธรณ์จะได้รับบัตรสวัสดิการต่อไป สำหรับกรณีที่ประชาชนได้รับบัตรสวัสดิการไปแล้ว แต่ได้ทำสูญหายสามารถแจ้งหายได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและมีค่าใช้จ่ายทำบัตรใหม่ 50 บาท ส่วนบัตรสวัสดิการใช้ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเสียค่าทำบัตรใหม่ 100 บาท โดยกรมบัญชีกลางจะออกบัตรใหม่ภายใน 30 วัน.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved