แม้จะจบการศึกษาแค่ ป.4 แต่ สมศักดิ์ จุ้ยนาม หรือลุงเครา แห่ง ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี          มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบครบวงจร จนสามารถเปลี่ยนเกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ 100% เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน          และยังเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของหน่วยราชการที่มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานไม่ขาดสายในแต่ละวัน         ไม่ว่าจะเป็น คะน้า มะเขือ ผักกูด มะนาว และพืชผักตระกูลพริก ที่สำคัญสามารถบังคับให้ผลผลิตพืชบางชนิดออกนอกฤดูได้ด้วย เช่น การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ซึ่งปัจจุบันที่ให้ผลผลิตแล้วมีทั้งหมดกว่า 400 ต้น และกำลังจะปลูกเพิ่มอีก 500 ต้น จนทำให้
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved