นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ … อ่านเพิ่มเติม →
จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนพสกน … อ่านเพิ่มเติม →
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี พระราชนิพนธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด และทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เอง รวมทั้งทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่า "อัครศิลปิน" อ่านเพิ่มเติม →
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสา … อ่านเพิ่มเติม →
ด้วยความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ผนวกรวมก … อ่านเพิ่มเติม →
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved