ประมาณปี พ.ศ.2548 หรือก่อนหน้านั้น เป็นช่วงเวลาที่ชาวสวนในจังหวัดสมุทรสงคราม  กำลังเพาะปลูกส้มโอ ปลูกลิ้นจี่ กันมาก กำหนันอ้วนก็เหมือนชาวสวนคนอื่นๆ  ที่วิ่งตามกระแสนิยม โดยไม่ทันนึกถึงผลดีหรือผลเสียที่จะตามมาในพื้นที่สวนของเขา ต่อเมื่อกำนันได้เข้าเรียนต่อปริญญาตรีกับโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตในปี 2548ขณะที่กำลังปรับเปลี่ยนสวนผสมผสานแบบอัมพวาดั้งเดิมของตนให้เป็นแปลงปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบเข้าแถวเรียงต้นไม้ เช่น ส้มโอ ลิ้นจี่ ตามอย่างเกษตรสมัยใหม่ที่ตนเข้าใจว่าทำแล้วรวม ต้นไม้ใหญ่ที่ปู่ยาตายายและพ่อแม่ปลูกไม้  จึงถูกโค่นลงต้นแล้วต้นเล่า การเรียนวิชากระบวนทัศน์พัฒนา ภูมิปั
Page 8 of 8« First...«45678
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved