โดย กวินทรา ใจซื่อ         “เพกา” พืชผักพื้นบ้านของไทย มีสรรพคุณเป็นทั้งยาและอาหารหลากเมนู ปัจจุบันฝักเพกาหากินได้ยาก ทำให้มีเกษตรกรหลายรายหันปลูกส่งขายฝักสดกันมากขึ้น อย่าง “อมร มีศรี” วัย 29 ปี อยู่ที่ 97 หมู่ 6 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ที่นำความรู้มาปรับใช้ด้วยเพาะพันธุ์เพกาจำหน่าย          “เพกาพันธุ์เตี้ยซื้อมาจาก จ.อำนาจเจริญ 10 ต้น โดย 9 ต้นที่ปลูกใช้เวลาหลายปีกว่าจะออกฝัก มีเพียงต้นเดียวที่มีลักษณะเด่นคือต้นเตี้ย ปลูกเพียง 6 เดือน ก็ติดผล จึงขยายพันธุ์ด้วยการชำรากแล้วนำไปปลูก ก็ได้ต้นพันธุ์ที่เด่นเหมือนต้นแม่ทั้งหมด จึงคิดขยายพันธุ์จำหน่าย” อมร … อ่านเพิ่มเติม →
โดย ภาวดี ชุปวา        สมาชิกเกษตรศูนย์ข้าวชุมชน อ.เมือง จ.บึงกาฬ นางทองม้วน จันทร์อ้วน กระดูกสันหลังของชาติ ยอมรับว่าการทำนาเมื่อก่อนนั้นยากลำบากมาก เพราะกว่าจะได้เก็บเกี่ยว ได้ผลผลิตต้องใช้ความอดทนสูง เพราะผลผลิตจะได้มากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นตัวแปรด้วย ทว่าตลอดการทำนานั้นเสมือนยิ่งทำยิ่งขาดทุน จึงหันมาปลูกข้าวอินทรีย์พร้อมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายจ่ายแจกให้เพื่อนเกษตรกร         “ทองม้วน” เล่าอีกว่า หลังทำนามากว่า 15 ปี แต่ละฤดูกาลผลผลิตไม่เป็นตามที่คิด จึงปลูกข้าวโพดเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ทว่าก็ไม่คุ้มกับการลงทุน ยิ่งช่วงหน้าแล้งน้ำไม่พอทำเกษตร ส่งผลใ
โดย ธานี กุลแพทย์        ปัจจุบันวงการ “ปศุสัตว์” ได้ปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการหลากหลาย ทั้งระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี เข้ามาใช้เพื่อยกระดับภาคปศุสัตว์ให้มีมาตรฐาน ดัง “กฤษฎา คุณากรประพันธ์” เกษตรกรหนุ่มวัย 34 ปี เจ้าของกิจการฟาร์มสุกรขุน “บ่อพลอยฟาร์ม” อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ที่หันมาใช้ระบบคอนแทรคฟาร์ม จนนำธุรกิจสู่ความยั่งยืน          “กฤษฎา” เล่าถึงที่มาของอาชีพเกษตรกรว่า หลังเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2547 มีความคิดว่าอยากมีกิจการของตัวเอง จนไปเยี่ยมญาติที่ทำฟาร์มหมูขุนกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัต
โดย สุพิชฌาย์ รัตนะ      หากเอ่ยถึงผลไม้ในภาคใต้มีมากมายหลายชนิด แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่า “ละมุด” หรือภาษาปักษ์ใต้เรียก “สวา” จะเป็นผลไม้ประจำถิ่นของพื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา      ที่นับวันจะหารับประทานได้ยาก เนื่องจากมีการโค่นต้นทิ้งเพื่อหันปลูกยางพาราพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ      ยกเว้น “ประทิน เรืองมณี” หรือ “ป้าเป็ด” วัย 60 ปี อยู่ที่ 66 หมู่ 1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ ผู้ปลูกละมุดพันธุ์บางกล่ำเพียงไม่กี่รายที่ยังมุ่งมั่นสานต่อความอร่อย โดยอดีตละมุดพันธุ์นี้ชื่อดังกระฉ่อน     จนมีการนำมาตั้งเป็นคำขวัญที่ว่า “หลวงปู่เฟื่องเลื่องลือ ระบือเรือแข่ง แหล่งส้มโอหวาน ย่านเภานาวา
  โดย ธานี กุลแพทย์     ตัวอย่างเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระทง แก่เกษตรกรกว่า 200 ครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นางบุญเรือน คำปัง วัย 74 ปี ปัจจุบันคือเจ้าของ “บุญเรือนฟาร์ม” เลขที่ 173/3 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา เป็นต้นแบบความสำเร็จให้เกษตรกรรุ่นต่อๆมา      “นางบุญเรือน” เล่าว่า ที่ผ่านมาชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนทำในหลากหลายอาชีพ จนเห็นน้องสาวเลี้ยงไก่กระทงกับซีพีเอฟ จึงเข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2520 โดยเริ่มจากเลี้ยงไก่กระทงเพียง 1 โรงเรือน 5,000 … อ่านเพิ่มเติม →
โดย กวินทรา ใจซื่อ        เกษตรกรต้นแบบ นางคำตา  โสนะชัย วัย 59 ปี แห่งบ้านดอนเรือ ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เจ้าของ “สวนมีสุข” แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปลูกดอกขจรผักพื้นบ้านขายเกือบทศวรรษ เธอเพิ่มมูลค่าด้วยนำผักชนิดนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพของร้านที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในเวลาอันรวดเร็ว        “คำตา” บอกว่าปลูกดอกขจรขายดอกมากว่า 8 ปี ในชื่อ “สวนมีสุข” บนพื้นที่จำนวนกว่า 6 ไร่ ซึ่งปลูกพืชผักสวนครัวอื่นๆ แซม อาทิ พริก มะเขือ มะละกอ ฯลฯ ที่ปัจจุบันสวนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้วิธีการปลูกต้นขจรในแต่ละวันนับสิบ
        นายสุขุม ทองขุนดำ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโงกน้ำ วัย 64 ปี ผู้นำแห่งปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เล่าให้ฟังถึงอดีตของบ้านโงกน้ำที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ และยังล้าหลังทั้งในด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้น้อยจากการทำอาชีพสวนยาง ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง         หลังจากได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำเรื่องการออมทรัพย์ จึงเกิดการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโงกน้ำขึ้น เพื่อให้เกิดการจัดสรรปันผล และเป็นสวัสดิการด้านต่างๆ แก่สมาชิกตั้งแต่เกิดแก่เจ็
โดย กวินทรา ใจซื่อ         ด้วยสรรพคุณของไม้ผลเช่น “ฝรั่ง” ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการทั้งวิตามินซี แคลเซียม และเหล็ก ทำให้เกษตรกรหันนิยมปลูกจำหน่ายกันมากขึ้น ดัง นายลออง ศาลา วัย 56 ปี บ้านเลขที่ 93 หมู่ 8 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา         เกษตรกร ป.4 ที่ประสบผลสำเร็จจากการปลูก ฝรั่งกลมสาลี จนเป็นที่รู้จักของลูกค้าว่ามีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อย อีกทั้ง ผลผลิตแทบไม่เพียงพอกับความต้องการ         “ลออง” เล่าว่า ก่อนปลูกฝรั่งกลมสาลี ปลูกพืชผักสวนครัวส่งขายตลาด 4 … อ่านเพิ่มเติม →
โดย ธานี กุลแพทย์         เกษตกรชาวเมืองลพบุรี “มะลิ รู้จบ” จากชาวนาที่หันเลี้ยงหมู กระทั่งก้าวสู่การเป็นเจ้าของ “มะลิฟาร์ม” เลขที่ 124 หมู่ 6 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จในการเลี้ยงหมูแบบไร้ความเสี่ยง         “เมื่อก่อนทำนาเป็นอาชีพหลัก แต่มีปัญหาขาดทุนตลอด จึงหันเลี้ยงหมูในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรอนุบาลกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เมื่อปี 2541″ นางมะลิเล่าถึงที่มาของอาชีพ         โดยการเลี้ยงเริ่มแรกเธอบอก เลี้ยงในโรงเรือนที่เปิดโล่ง เพื่อเลี้ยงหมู 500 ตัว          กระทั่งบริษัทแนะนำให้ทำโรงเรือนปิดแบบอีแวป ที่ปรับอุณหภูมิใ
โดย สุรัตน์ อัตตะ        จากอดีตรองผู้จัดการฝ่ายขายวัสดุภัณฑ์ทางการเกษตร บริษัทเอกชน จำต้องผันตัวเองมาสวมหมวกเกษตรกรเต็มขั้นเพื่อสานต่ออาชีพทำสวนกล้วยไม้ของครอบครัว หลังเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งพ่นพิษเมื่อปี 2542        ก่อนขยับขยายมาทำสวนไม้ใบจนประสบความสำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สวนอุดมการ์เด้น” บนเนื้อที่กว่า 60ไร่ ในท้องที่ตำบลดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สำหรับ “อุดม ฐิตวัฒนะสกุล” เกษตรกรรุ่นใหม่สไตล์ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางกรอบแนวคิดและเป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรไทยไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง        “ท่องโลกเกษตร” อาทิตย์นี้จะพาผู้อ่านไปสั
Page 8 of 27« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved