โดย เพ็ญพิชญา เตียว “กัญชง” (Hemp) หรือในภาษาม้งว่า“หมั้ง” หรือ “ม่าง” จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกัญชา (Marijuana) จัดเป็นพืชสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 หลังนำมาผ่านกระบวนการเพื่อใช้เป็นเส้นด้ายและเส้นเชือกตลอดจนใช้ทอผ้า ทำเครื่องนุ่งห่ม เนื้อผ้าที่ทอจากพืชดังกล่าวเมื่อสวมใส่แล้วจะให้ความเย็นสบายในฤดูร้อน อบอุ่นสบายในฤดูหนาว ดูดซับความชื้นได้ดีกว่าไนลอน …และด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ที่ผ่านมาจึงมีการนำกัญชงมาแปรรูปทำเป็นเครื่องนุ่งห่มมาเนิ่นนานในหลายๆประเทศ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในแถบประเทศญี่ปุ่น เพราะนอกจากให้ความสวยงาม มีเ
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “เศรษฐกิจ ของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่าง ๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็น สำคัญและงานทุก ๆ ฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ” ประกอบกับ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยรับราชการใกล้ชิดกับพระองค์ท่านฯ ในหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรีกว่า ๑๖ ปี ได้สัมผัสกับชีวิ
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้เสด็จฯไปเยี่ยมเยียนราษฎรในทุก ๆ ภาคของประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทรงรับทราบความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่ จากปัญหาทางด้านศักยภาพของทรัพยากรดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของดิน เช่น พื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่ดินทรายจัด พื้นที่ดินดาน และพื้นที่ดินพรุในภาคใต้ตอนล่าง ทรงศึกษาถึงที่มาของสาเหตุและปัญหาวิธีการแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร ทั้งปัญหาที่มาจากสาเหตุธรรมชาติและปัญหาที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของเกษ
           “….การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่สืบต่อกันมานานอีกด้วย ไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร การพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไป….”  พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2542           จากพระราชดำรัสดังกล่าวข้างต้น เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีพลังในการสืบสานอาชีพนี้ต่อไป เช่นเดียวกับ สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จำกัด  ที่มีการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าไหมไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
วันนี้เป็นครูเกเร ไม่เข้าโรงเรียน 1 วัน อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ … แต่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะจ๊ะ!! แต่ไปเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ปัตตานี เขต 1 ตามนโยบายของเจ้านาย เลยถูกสวมเขา เอ๊ย สวมหัวโขนให้เป็น  “คณะกรรมการติดตามงานฯ” ฟังดูเท่เน๊อะ…. แต่ชบาตานีไม่ค่อยชอบวลีนี้เลยอ่ะ ทำให้ครูที่โรงเรียนเกร็งจนเหงื่อซึม ต้องบอกว่า… มาเยี่ยมให้กำลังใจ น่าจะดูดีกว่าเป็นไหนๆ โรงเรียนที่ว่า คือ โรงเรียนบ้านดอนรัก เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ตั้งอยู่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปัตตานี เขต 1 เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด แต่สามารถทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงได้สำเร็จ ถึงตัวเด็ก ตัวผู้ปกครอง ได้อย่างยอ
“ก่อนจะหันมายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เคยประกอบอาชีพเป็นครูสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยม แต่ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จ มีหนี้สินมากมาย เงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลัง แต่ภายหลังยึดถือหลักปรัชญาของพ่อหลวงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ครอบครัวก็มีความสุข มีเงินเหลือใช้ ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน” รัศภัช ยิ่งสุขสนัติสุข ประธานกลุ่มรวมพลังสามัคคีบ้านห้วยรากไม้ สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) รหัสองค์กร 5243004367 ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ 5 ต.สบปาด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ย้อนอดีตให้ฟังถึงความเป็นมาของการดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่ม
  …เห็ดสด สำหรับ Sme มีแวว วันนี้ ไม่ใช่คำสบถ แต่ ‘เห็ดสด’ ความหมายแปลตามตัว ทว่าฉายแววรุ่งโรจน์ ตรงเป็นชุดเพาะเห็ดสำเร็จรูป ที่ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ไม่ว่าใครก็ทำได้ และไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวถึงนี้คือ ‘mushboom’ ชุดเพาะเห็ด เฮ็ดง่ายๆ บังเอิญให้มาเจอ “เห็ด” …’mushboom’ ชุดเพาะเห็ดกึ่งสำเร็จรูป ก่อตั้งโดย ธญธร ธรรมาชีพเจริญ (ตุ่ย), ศศิพรรณ ศรีเอี่ยม (อิ่ง) และสุธี กฤตังกูร (ที)… ธญธร หนึ่งในหุ้นส่วนของ ‘mushboom’ เผยถึงที่มาของชุดเห็ดสำเร็จรูปกับไทยรัฐออนไลน์ว่า  “ย้อนไปเมื่อประมาณกลางปีที่ผมกำลังมองหาธุรกิจอะไรสักอย่างให้คุณแม่ทำ ซึ่งพื้นฐานท
จว.จันทบุรีมีพื้นที่รองรับเกษตรกร นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.สอยดาว ซึ่งโครงการมีทั้งหมด 634 ไร่ พื้นที่ส่วนที่นำมาจัดสรรให้เกษตรกร 330 ไร่ รายละ 3 ไร่ ซึ่งทำเกษตรอินทรีย์  พืชผักมีหลายชนิดเกษตรกรมีระบบการผลิตทั้งเพื่อยังชีพและเชิงธุรกิจ เพื่อยังชีพได้แก่ทำนาข้าวอินทรีย์ และพืชสมุนไพรต่าง ๆ ส่วนเชิงธุรกิจ ได้แก่ผักอินทรีย์  พืชผักสำคัญคือหน่อไม้ฝรั่ง  ผักชี  ตะไคร้ มะเขือพวง  ผักบุ้งจีน แตงกวา ถั่วพู    และมะละกอ  เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนตามสภาพแวดล้อมและกลไกตลาดท้องถิ่นจึงทำให้มีผลผลิต ที่หลากหลายชนิดหรือเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน “ทักษิณ สมหวัง”อายุ 61 ปี หนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมในโ
  โดย ณดาว “ห้วยฮ่องไคร้” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื้อที่ 8,500 ไร่ บนพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ ป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 สำหรับการศึกษา พัฒนา ทดลอง และ วิจัย ด้านป่าไม้ และการเกษตร ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต้นน้ำลำธารของภาคเหนือ ที่นี่เอง ได้มีพบและมีโอกาสพูดคุยกับ คุณ อดุลย์ มีสุข  หรือ พี่อดุลย์ เจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรประจำศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ : ชมรมรักถิ่นคลองทวีวัฒนา                          คุณครูวรินทร์ เขียวสะอาด ข้าราชการบำนาญ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ และชมรมรักคลอง-รักษ์ถิ่น ชุมชนริมคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมการทำนาและการทำเกษตรกรรมหลายอย่างที่นำมาใช้ดำเนินชีวิตบนผืนดิน ๒๕ ไร่             รวมทั้งพัฒนาฐานชีวิตให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ เป็นครูของสังคม ทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ขณะที่ที่ดินในบริเวณดังกล่าว หากขายด้วยราคาประเมินในปัจจุบันจะราคากว่าไร่ละ ๑๐ ล้านบาท             คุณครูวรินทร์ เกิดและเป็นครูอยู่ที่
Page 8 of 12« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved