ที่บ้านซื้อพริกสีม่วงมาปลูก (ทางอีสานเขาเรียกว่า “บักพริกแหล่”) …ต้นหนึ่งรูปทรงคล้ายพริกขี้หนู เขาเรียกกันว่าพริกขี้หนูสีม่วง       อีกต้นคล้ายพริกหยวกแต่เป็นสีม่วง เขาเรียกพริกประดับ มีคนถามว่ามันกินได้มั้ย เอ้อ… ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะซื้อมาประดับ เลยสืบค้นดูจากอินเทอร์เน็ตว่ามันมีคุณสมบัติ คุณประโยชน์อะไรบ้าง ได้ความว่า…       กินได้ และรสชาติก็เผ็ดเช่นกัน แต่คนไทยยังคุ้นเคยกับพริกสีเขียว ๆ แดง ๆ เลยทำให้สีม่วงไม่เป็นที่นิยมสำหรับการนำมารับประทาน …คราวต่อไปหากจะซื้อส้มตำ หากนำพริกสีม่วงไปให้แม่ค้าตำให้ สีออกมาคงแปลกและน่ารับประทาน      สำหรับพริกขี้หนูสีม
โดย ธานี กุลแพทย์      เมื่ออาชีพทำฟาร์มกุ้งประสบปัญหาการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาว “อุทัย-อำพันธ์ ชูมี” จึงมองหาอาชีพใหม่ และการเลี้ยงไก่เนื้อระบบคอนแทรคฟาร์ม ทำให้หาทางออกของชีวิตได้อย่างยั่งยืน      “ตอนที่เกิดโรคในกุ้งยอมรับว่าท้อมาก ยังดีที่เพื่อนๆ ชี้แนวทางอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อ ด้วยชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว และที่ดินที่มีอยู่ก็เหมาะสม จึงตัดสินใจหันมาทำฟาร์มไก่” อุทัย กล่าว      “หจก.สองพี่น้องฟาร์ม” เลขที่ 111 หมู่ 2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี      จึงเกิดขึ้นเพื่อลูกชายทั้งสอง คือ คันธมาทร์ และพงษ์เทพ ด้วยเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อ หรือคอนแทรคฟาร
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 (นพค.51) ตั้งอยู่ที่ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในพื้นที่กว่า 300 ไร่ พลิกผืนดินให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ      ที่ผ่านมีหน่วยราชการ บริษัทเอกชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตลอดเวลา      พ.อ.(พิเศษ) ชวนากร ผดุงกิจ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กล่าวว่า ได้น้อมนำพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้กับหน่วยจนประสบความสำเร็จ      เพราะก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณนี้กว่า 300 ไร่ แห้งแล้งปลูกอะไ
โดย ปัญญาพร สายทอง      แม้จะเป็นไหมป่าที่ให้เส้นใยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะคล้ายฝ้าย แต่ “ไหมอีรี่” ก็ยังคงมีความมันวาวของไหม      นอกจากนี้ยังสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายคล้ายกับการเพาะเลี้ยงไหมบ้าน โดยได้รับการศึกษาวิจัยอย่างครบวงจร โดยใช้ประโยชน์อย่างไม่มีเศษเหลือทิ้ง      ทั้งนี้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 โดย รศ.ดร.ศิริลัย สิริมังครารัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงาน      ด้วยความเหมาะสมของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพาะเลี้ยงไหมบ้านและแหล่งพืชอาหาร คือใบมันสำปะหลัง      ใบมันสำปะหลัง นับเป็นพืชอาหารหลักชนิดหนึ่งของไ
        ผลสืบเนื่องจากการที่กรมวิชาการเกษตรต้องการจำกัดจำนวนยาฆ่าแมลงและยากำจัดศัตรูพืชที่ปัจจุบันมีมากกว่า 20,000 ชื่อสินค้า ให้ลดลง         เนื่องจากสารเคมีตั้งต้น 1 ชนิด สามารถนำมาผสมตามระดับความเข้มข้นเป็นยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืชได้ไม่จำกัดยี่ห้อยากแก่การตรวจสอบ ประกอบกับปัจจุบันมีสารเคมีทางการเกษตรหลายตัวที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามใช้แล้ว แต่ประเทศไทยยังอนุญาตให้ใช้อยู่บัญชี Watch List 12 รายการ          ดังนั้นจึงต้องการล้างบัญชีวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตรใหม่ทั้งหมด          แต่ที่สำคัญการที่กรมวิชาการเกษตรบังคับให้ข้อมูลด้านพิษวิทยาทั้งหมดที่จะต้องนำมาแสดงต
         28 ก.พ.2557 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). พร้อมด้วย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านและคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยในโครงการ “ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง” ซึ่ง สกว. ให้การสนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารสารคาม โดยมี รศ.ดร. รภัสสา เป็นหัวหน้าโครงการ ณ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์         เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะละกอพันธุ์ครั่งของกลุ่มเกษตรกร ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์มะละกอสายพันธุ์ครั่ง
  ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดพะเยา มีสถิติการติดเชื้อไข้เลือดออกสูงสุดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยในช่วงที่มีการระบาดหนักจังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่น ๆในประเทศไทย ได้ส่งเสริมการใช้น้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง ซึ่งพบว่าปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี นอกจากนี้ยังได้พยายามหาสมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนทรายอะเบทที่ใช้ผสมลงในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกอีกทางหนึ่ง  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สนใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมี นำโดย ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าพบว่าน้ำ
โดย ธานี กุลแพทย์       ปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง บางปีน้ำหลาก บางปีแล้งหนัก ส่งผลให้พืชยืนต้นตาย แม้จะกระตุ้นพืชด้วยสารเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ทั้งที่นำเข้าและผลิตในประเทศช่วยบำรุงต้นพืชก็ตาม       แต่บ่อยครั้งเกษตรกรก็เกิดภาวะขาดทุน เป็นแรงผลักให้ กฤษณ์ เปาวิมาน เกษตรกรปลูกอ้อย ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เกิดไอเดียผลิตฮอร์โมนพืช ด้วยหวังทั้งตนเองและเพื่อนเกษตรกรได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุนในแต่ละฤดูกาล       “กฤษณ์” เล่าว่า ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่อ้อยมาตลอด ที่ผ่านมาประสบภาวะแล้งบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อราว 10 ปี พื้นที่ จ.ลพบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร เจอสภาวะอากาศแปรปรวนแ
โดย กวินทรา ใจซื่อ        นักศึกษาสายวิชาชีพ การฝึกงานระหว่างเรียนอยู่ ถือเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญก่อนที่จะเรียนจบแล้วไปทำงานจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเพิ่มทักษะในการทำงาน        จึงทำให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นรวมกลุ่มช่วยกันคิดและวางแผนธุรกิจในการรับออกแบบและพิมพ์ผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อ แก้ว พวงกุญแจ ด้วยระบบดิจิทัล ระบบสกรีน และระบบฮีททรานเฟอร์ งานออกแบบการ์ตูน ตราสินค้า ของขวัญและของที่ระลึกต่างๆ        พร้อมส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดตามโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจใ
              ในยุคสมัยที่ผู้คนบนโลกใบนี้จะต้องประสบพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวแล้ง เดี๋ยวฝน เดี๋ยวน้ำท่วม เดี๋ยวพายุ ซึ่งผิดแผกแตกต่างไปจากช่วง 20 – 30 ปีที่ผ่านมา ทำให้การปรับตัวที่จะอยู่บนโลกใบนี้ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับ               ยิ่งพูดถึงเรื่องความเข็มแข็งของชุมชนสัมพันธ์ น้ำจิตน้ำใจที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันก็หาได้ยากมากขึ้นทุกวัน สิ่งที่เคยช่วยเหลือแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ปัจจุบันก็ต้องซื้อ ต้องหา ด้วยเงินตราแลกมาทั้งสิ้น ต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพแขนงไหน               การปลูกพืชผักสวนครัวรั้
Page 20 of 28« First...«1819202122»...Last »
')
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved