เที่ยวนี้พิเศษไปเจอคุณไมค์  ภิรมย์พร  นักร้องลูกทุ่งชื่อดังขวัญใจเกษตรกรสังกัดค่ายแกรมมี่โดยบังเอิญที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโครงการค่ายเยาวชนฯ        แต่คุณไมค์พร้อมทีมงานสารคดีเฉลิมพระเกียรติไปเก็บเรื่องราว  ภาพผลความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯที่เกิดจากแนวพระราชดำริด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่        จากที่ได้พูดคุยกันบ้างรู้ว่าคุณไมค์มาจากครอบครัวชาวนาภาคอีสาน  ถึงจะมาเป็นนักร้องลูกทุ่งดังก็ไม่เคยลืมที่เกิดตัวเอง  ยังคงหาเวลากลับไปคลุกคลีกับท้องไร่ท้องอาชีพเกษตร  พร้อมๆกับถ่ายทอดบทเพลงที่สร้างขวัญกำลังใจต่อสู้ชีวิต  ภูมิใจในอาชีพไม่ว่าจะเกษตรกร  แรง
โดย ธานี กุลแพทย์        มธ.ฉลองครบรอบ 80 ปี ด้วยเปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ “หอมมะลิธรรมศาสตร์” ที่มีจุดเด่นทนแล้ง ทานโรค ปลูกได้ปีหลายหน พร้อมจัดเรียลิตี้โชว์ปลูกข้าวกลางเมือง จัดประกวดภาพถ่าย ภาพยนตร์สั้น เพื่อกระตุ้นปลุกจิตสำนึกความรักความผูกพันของข้าวกับสังคมไทย        ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ 80 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพิเศษหลากรูปแบบ ภายใต้แนวคิดหลัก “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”         เพื่อเฉลิมฉลองและเน้นย้ำจุดยืนการเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชน และประเทศชาติอย่างแท
       ที่กลุ่มงานศึกษาพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร  ได้มีการขยายผลวิธีการทำวุ้นเส้นจากถั่วเขียวสู่ราษฎรที่สนใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และประกอบอาชีพ โดยมีราษฎรในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      วุ้นเส้น จัดเป็นอาหารจำพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่ผลิตมาจากแป้งถั่วเขียวเป็นส่วนใหญ่  เป็นอาหารแห้งชนิดหนึ่งเมื่อนำมาทำให้สุกจะมีลักษณะเป็นเส้นยาว ใส ไม่มีสี ใช้บริโภคเป็นอาหารประจำวันของประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      เริ่มแพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยโดยชาวจีน ปัจจุบันวุ้นเส้นได้รับความนิยมมาก
  โดย สุพิชฌาย์ รัตนะ        การคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมยางพารา นับเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ดีอีกทางหนึ่ง        ล่าสุด “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดินและในยางพารา (Zinc Field Test Kit) ผลงานของ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) คว้าเหรียญเงินงานวิจัยโดดเด่น ในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013″ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และรางวัลพิเศษ (special prize) จากไต้หวัน         ผศ.ดร.วรากร บอกว่า แนวคิดการทำชุดทดสอบฯ เริ่มจากอยากรู้ข้อเท็จจริงค่าสังกะสีที่อยู่ในน้ำยาง … อ่านเพิ่มเติม →
  กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่  4-5  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของเกษตรกร เข้ามาเป็นตัวแทนนักเรียนในฐานะเป็นยุวหมอดิน เข้าไปดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในโรงเรียนของตนเอง โดยกรมพัฒนาที่ดินจะเป็นผู้สนับสนุนด้านการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน การทำเกษตรโดยใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งการทำเกษตรในโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนนักเรียน รวมถึงนำคว
   โดย  สุพิชฌาย์ รัตนะ                               แม้จะเป็นเพียงชาวสวนที่กรีดยางหาเลี้ยงชีพเป็นหลัก แต่สำหรับ นายภูตะวัน ชูรัตน์ วัย 36 ปี ชาวบ้าน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ที่ไม่หยุดนิ่งหากิจกรรมในยามว่างงาน โดยเฉพาะงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่เข้ามามีบทบาทอันดับต้นๆ ด้วยใจรักและชื่นชอบการทำกิจกรรมเป็นทุนเดิม                                    ทำให้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ จึงใช้โอกาสนี้เรียนรู้พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ด้วยตั้งใจสักวันอาจได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดี                                  กระทั่งไม่นานมานี้ ทุกอย่างเป็นจริง เมื่อมติชาวบ้าน ต.หนองธง กำหนดให้ “ป่าบ
พริกไทย เป็นทั้งอาหารและเครื่องเทศและพืชสมุนไพร ส่วนใหญ่ที่พบตามตลาดจะมี 2 ชนิดคือ พริกไทยดำ และ พริกไทยขาว สารสำคัญที่พบในพริกไทยแก่ สารรสเผ็ด คือ chavicine และสารที่มีกลิ่นฉุนและเผ็ดร้อนคือ piperic acid นอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหย กลิ่นหอมจะพบที่เปลือกผลและรสเผ็ดฉุนพบที่เมล็ด การนำพริกไทยมาใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชนั้น ส่วนมากจะทำโดยการนำเมล็ดไปหมักด้วย เหล้าขาว ให้ท่วมประมาณ 3-4 เซนติเมตร จากนั้นกรองเอาน้ำยา ไปฉีดพ่นยุงและแมลงวัน หลังจากฉีดพ่น 3 ชั่วโมง พบยุงตาย 60% และแมลงวันตาย 80% หรือด้วยการนำเมล็ดพริกไปหมักกับน้ำ ในสัดส่วน พริกไทย 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน หมักไว้ … อ่านเพิ่
สุรัตน์ อัตตะ        แม้ว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้นที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ แต่พืชชนิดนี้ก็มีความต้องการธาตุอาหารและน้ำในปริมาณที่มากด้วยเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้น ใบและผลผลิต ดังนั้นการจัดการปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต         “ปุ๋ยที่ใส่ในต้นปาล์มน้ำมันของเราจะใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานกัน โดยปุ๋ยอินทรีย์จะได้จากทางปาล์มที่เราตัดแต่งแล้วนำมากองสุมรวมกันระหว่างร่องปาล์มเพื่อให้มันย่อยสลายให้กลายเป็
        พื้นที่ภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลที่สำคัญของประเทศ แต่ด้วยสภาพการใช้งาน  มาอย่างยาวนาน อาจส่งผลกระทบกับผลผลิตที่ตกต่ำและไม่สอดคล้องกับการลงทุนของเกษตรกร      นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี      ซึ่งสภาพพื้นที่ของภาคตะวันออกเป็นเมืองติดชายทะเลเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเพียง 2 จังหวัด คือสระแก้วกับปราจีนบุรีเท่านั้นที่ไม่ติดชายทะเล ทำให้ปัญหาดินส่วนใหญ่ที่กระทบต่อการเพาะปลูกของ
        ชุมชนบ้านพะงุ้น อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นชุมชนเกษตรกรส่วนใหญ่ และมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ต้องประกอบอาช­ีพรับจ้าง         สังวาลย์ พิมลรัตน์ ก็เคยเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ประกอบอาชีพรับ­จ้างเช่นกัน แต่เมื่อมีโอกาสได้ไปอบรมความรู้เรื่องเศร­ษฐกิจพอเพียงและการสนับสนุนจากทาง ธ.ก.ส.         เธอก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้­านพะงุ้นขึ้น เพื่อหวังให้ความรู้กับชาวบ้านที่ยังลำบาก­ได้หันหน้ามาพึ่งพิงตนเอง แม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรค         แต่สิ่งที่กำลังใจสำหรับเธอ คือ “ในหลวง” ที่ท่านทรงลำบากเพื่อราษฎร         และวันนี้ชาวบ้านพะงุ้นก็ได้สัมผัสกับความ­สุขที่มีอยู่รอบๆ ตัวเอง …&#
Page 20 of 30« First...«1819202122»...Last »
')
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved