“มะนาวเพชรโพธิ์งาม”นั้นหาซื้อยากเพราะผู้ขยายกิ่งตอนไม่มีแผงจำหน่ายจึงจะเร่ขายตามงานเกษตรแฟร์ที่จัดขึ้นตามที่ต่างๆ เท่านั้น          ซึ่ง “มะนาวเพชรโพธิ์งาม” เป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากการเอาเมล็ดของมะนาวพันธุ์เกษตรไร้เมล็ด ไปเพาะขยายพันธุ์นำต้นไปปลูกเลี้ยงจนมีดอกและติดผล          ปรากฏว่ามีข้อแตกต่างจากพันธุ์เดิมหลายอย่างคือ ลำต้นเจริญเติบโต เร็ว ติดผลดกมาก รูปทรงผลกลมสวย เปลือกบาง ให้น้ำเยอะ รสชาติเปรี้ยวจัด มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นน้ำมะนาวพันธุ์แป้นทั่วไป           ที่สำคัญมีความทนทานต่อโรคแคงเกอร์สูง            อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์เดิมที่เป็นพันธุ์แม่คือ มะนาวเกษตรไร้เ
           ปี 2556 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เร่งดำเนินการโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชน นำร่อง 4 ชนิดศัตรูพืชใน 4 พื้นที่ ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง จังหวัดกาญจนบุรี แมลงดำหนามมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรคใบขาวและโรคกอตะไคร้อ้อย จังหวัดอุดรธานี และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลข้าว จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.           นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู
           ยุคของการแข่งขันทางการค้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558            ซึ่งนอกจากทำให้มูลค่าการตลาดสูงขึ้นแล้ว บรรดาผู้ประกอบกิจการในทุกภาคส่วนต่างพากันเร่งปรับตัว เร่งหายุทธวิธีเพื่อพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน            ไม่เว้นแม้ภาคเกษตร อย่างผลผลิต “ส้ม” ไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดที่มีอัตราการนำเข้าค่อนข้างสูง ดังข้อมูลสำนักเศรษฐกิจการเกษตรปี 2554-2555 ที่มีมูลค่าการนำเข้ากว่า 1,000 ล้านบาท            โดยเฉพาะจากประเทศจีนที่ทะลักเข้าสู่ไทยเป็นจำนวนมากหลังจากทั้งสองประเทศได้มีการเปิดเขตการค้าเสรีกับมาตั้งแต่ปี 2547            “ธวัชชัย อุณหพัฒน
                         การจักสาน “หวดนึ่งข้าว” ในหลายพื้นที่ของ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ที่บรรพบุรุษสรรสร้างผลงานมากว่า 50 ปี มุ่งหวังเพื่อใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันดูเหมือนกลายเป็นอาชีพเสริม                          สร้างรายได้ให้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ อย่าง ลุงกงเวียน-ป้ากองสา เข็มแก้ว วัย 70 และ 65 ปี อยู่ที่ 85 หมู่ 4 ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งทั้งสองสานหวดขายมาหลายปี ด้วยยึดหลักพอเพียงสร้างชีวิตมีสุข                          ลุงกงเวียน เล่าว่า จักตอกสานไม้ไผ่เมื่อ 14-15 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้สม่ำเสมอให้ครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำนาทำไร่ โดยเริ่มจากเมื่อสิ้นหน้านาท
           ข่าวดีของชาวนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ ซึ่งมีชมรมคนรักในหลวงอยู่ในพื้นที่นี้ 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม และศรีสะเกษ ด้วย นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน โดย ชมชื่น ชูช่อ รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เดินทางไปเยือนกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” จากประธานคณะกรรมาธิการสภายุโรป หลังจากที่กรรมการข้าวและกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกันต่อสู้และผลักดันมาร่วม … อ่าน
ตำแหน่งเกษตรกรดีเด่น สาขาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตกเป็นของนายผาย สร้อยสระกลาง ซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี “พ่อผาย สร้อยสระกลาง” แห่งบ้านสระคูณ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปรายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีอายุ 80 ปี เป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่นำเอาประสบการณ์อันยาวนานมาขยายแนวคิดจากผืนไร่นาสู่หมู่บ้าน จากหมู่บ้านสู่องค์กรชุมชนต่างๆขยายเป็นเครื่อข่ายในวงกว้าง ด้วยการริเริ่มของพ่อผาย บ้านสระคูณเกือบทุกบ้านทำเกษตรผสมผสาน ขุดสระเลี้ยงปลา ปลูกผลไม้ ปลุกผัก ทำนาข้าว เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในที่นา ทำให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่าย และมีรายได้อย่าง
           หลังจากรับราชการทหารมาหลายปี ร.ต.สุรชัย บุญคง ก็ค้นพบกับความสุขของชีวิต เมื่อตั้งใจกลับมาเริ่มต้นอาชีพเกษตรกรที่บ้านเกิด แม้จะต้องตั้งต้นจากสภาพดินเสื่อมโทรม แต่ด้วยความมุ่งมั่นในแนวทางที่ชัดเจน เพียงไม่กี่ปี ผืนดินนี้กลับอุดมสมบูรณ์ ด้วยชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เป็นความสุขอย่างพอเพียง ทั้งยังเป็นจุดเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ            ร.ต.สุรชัย บุญคง วัย 55 ปี อาศัยอยู่ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เล่าว่า ตนยึดอาชีพทหารรับใช้ชาติบ้านเมืองมายาวนาน จนกระทั่งถึงวันเวลาที่เหมาะสมจึงได้ลาออกจากราชการทหาร มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อกลับมาเริ่มต้นชีวิตในอาชีพใหม่คือ การเป็
                         สามัญ โล่ห์ทอง แกนนำชุมชนบริหารจัดการน้ำชุมชน บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์            เคยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเป็นเวลานับสิบปี หลายคนต้องทิ้งถิ่นฐานเข้าเมืองเพื่อหางานทำ แต่ยังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไม่ยอมแพ้ต่อบททดสอบของธรรมชาติ พวกเค้ารวมตัวกันบริหารจัดการน้ำกันในพื้นที่ให้มีน้ำพอสำหรับการเกษตรในหน้าแล้ง.
           นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า ในจังหวัดเลยมีกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสหกรณ์ต่าง ๆ ประมาณ 104 กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหลากหลาย เช่น           มะพร้าวแก้ว ของกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จำกัด          ไข่เค็มกระชายดำ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันติสุข สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด           มะม่วงดอง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านห้วยผักกูด สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จำกัด            หลามหมูยอ กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง ภูหลวง สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จำกัด             ผ
Page 20 of 26« First...«1819202122»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved