โดย ดลมนัส กาเจ        หลังจากที่ประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์สะตอด้วยการทาบกิ่งสะตอบนตอเหลียงแล้ว เกษตรกรหัวก้าวหน้าวัย 57 ปี “สุรชัย สมันตรัฐ” แห่ง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.” บ้านเกาะเนียง ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล        ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคิดค้นการขยายพันธุ์มะนาวและมะกรูดด้วยใบ ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม สามารถขยายพันธุ์มะนาวจากต้นแม่พันธุ์เพียง 1 ต้น ได้กิ่งพันธุ์นับพันกิ่ง  เหมาะอย่างยิ่งที่จะขยายพันธุ์มะนาวเพื่อใช้เอง และเพื่อการค้าในยุคมะนาวราคาแพงอย่างในปัจจุบัน         ที่จริงการขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบของสุรชัย หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม “ครูติ่ง̶
           การพัฒนายุวเกษตรกรเป็นหนึ่งภารกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงอุปถัมภ์กิจกรรมเพื่อพัฒนายุวเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมตัวจัดตั้งเป็น “กลุ่มยุวเกษตรกร” ขึ้น ปัจจุบันมีกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 5,894 กลุ่ม มีทั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน กลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน และกลุ่มยุวเกษตรกรแบบผสมผสาน มีสมาชิกรวมกว่า 164,905 คน           นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาคัดสรรสมาชิกลุ่มยุวเกษตรกรที่ม
ต้นแบบของการเรียนรู้ “บ้านคลองเรือ” ชุมชนบ้านคลองเรือ หมู่ 9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร            รางวัลชนะเลิศการประกวดทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553            การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ  มาจากกระพระราชดำริที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ว่า “หลักสำคัญ ว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้”              พระราชดำรัสนี้ให้ความหมายที่ชัดเจนถึงความสำคัญของน้ำต่อชีวิตและการยังชีพของผู้คน … อ่านเพิ่มเติม →
           “….การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่สืบต่อกันมานานอีกด้วย ไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร การพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไป….”  พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2542           จากพระราชดำรัสดังกล่าวข้างต้น เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีพลังในการสืบสานอาชีพนี้ต่อไป เช่นเดียวกับ สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จำกัด  ที่มีการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าไหมไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ : ชมรมรักถิ่นคลองทวีวัฒนา                          คุณครูวรินทร์ เขียวสะอาด ข้าราชการบำนาญ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ และชมรมรักคลอง-รักษ์ถิ่น ชุมชนริมคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมการทำนาและการทำเกษตรกรรมหลายอย่างที่นำมาใช้ดำเนินชีวิตบนผืนดิน ๒๕ ไร่             รวมทั้งพัฒนาฐานชีวิตให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ เป็นครูของสังคม ทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ขณะที่ที่ดินในบริเวณดังกล่าว หากขายด้วยราคาประเมินในปัจจุบันจะราคากว่าไร่ละ ๑๐ ล้านบาท             คุณครูวรินทร์ เกิดและเป็นครูอยู่ที่
โดย สุรัตน์ อัตตะ        จากอดีตรองผู้จัดการฝ่ายขายวัสดุภัณฑ์ทางการเกษตร บริษัทเอกชน จำต้องผันตัวเองมาสวมหมวกเกษตรกรเต็มขั้นเพื่อสานต่ออาชีพทำสวนกล้วยไม้ของครอบครัว หลังเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งพ่นพิษเมื่อปี 2542        ก่อนขยับขยายมาทำสวนไม้ใบจนประสบความสำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สวนอุดมการ์เด้น” บนเนื้อที่กว่า 60ไร่ ในท้องที่ตำบลดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สำหรับ “อุดม ฐิตวัฒนะสกุล” เกษตรกรรุ่นใหม่สไตล์ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางกรอบแนวคิดและเป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรไทยไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง        “ท่องโลกเกษตร” อาทิตย์นี้จะพาผู้อ่านไปสั
  โดย ธานี กุลแพทย์     ตัวอย่างเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระทง แก่เกษตรกรกว่า 200 ครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นางบุญเรือน คำปัง วัย 74 ปี ปัจจุบันคือเจ้าของ “บุญเรือนฟาร์ม” เลขที่ 173/3 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา เป็นต้นแบบความสำเร็จให้เกษตรกรรุ่นต่อๆมา      “นางบุญเรือน” เล่าว่า ที่ผ่านมาชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนทำในหลากหลายอาชีพ จนเห็นน้องสาวเลี้ยงไก่กระทงกับซีพีเอฟ จึงเข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2520 โดยเริ่มจากเลี้ยงไก่กระทงเพียง 1 โรงเรือน 5,000 … อ่านเพิ่มเติม →
     ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมสาธิตที่เกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาดูงานและนำความรู้มาปฏิบัติใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้หลายรายการด้วยกันที่เหมาะสมกับพื้นที่ และสำรับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปี ปริมาณน้ำในพื้นที่ค่อนข้างสะดวกความชื้นของดินดี โอกาสอำนวย เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเลี้ยงกบ โดยเฉพาะกบนาแบบบ่อดิน การเลี้ยงกบในบ่อดินนั้น จะใช้พื้นที่ประมาณ 100 -200 ตารางเมตร เท่านั้น โดยภายในคอกสร้างเป็นบ่อขึ้นมาให้ปริมาณน้ำลึกประมาณ 1 เมตร ทำเกาะกลางบ่อเพื่อเป็นที่พักของกบและที่ให้อาหาร หรือจะใช้ไม้กระดานทำเป
       นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นโยบายสำคัญของ คสช. คือการมุ่งเน้นให้เกษตรกรและประชา ชนได้รับบริการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร” ในระดับจังหวัดขี้น        โดยมีหน้าที่หลัก 3 ประการ ประกอบด้วย        1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร        2. จัดเตรียมข้อมูลการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท        และ 3. แจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรพร้อมทั้งติดตามผลหรือให้ความ
        เขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งมีชื่อเรียกในสมัยก่อสร้างว่า “โครงการน้ำพรม” เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย บริเวณที่เรียกว่าภูหยวก ในท้องที่ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ       เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ทางตอนล่างของเขื่อนจะมีอาชีพการเกษตรด้วยการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      ทุกปีเมื่อถึงช่วงฤดูแล้งจะมีปัญหาเรื่องไฟป่าเพราะมีการจัดการพื้นที่เพื่อการปลูกข้าวโพดของเกษตรกร เป็นผลให้พื้นที่เสียหายต่อเนื่องทุกปี ต่อมาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปรณรงค์เพื่อแก้ไข
Page 20 of 33« First...«1819202122»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved