โดย สุรัตน์ อัตตะ        จากอดีตรองผู้จัดการฝ่ายขายวัสดุภัณฑ์ทางการเกษตร บริษัทเอกชน จำต้องผันตัวเองมาสวมหมวกเกษตรกรเต็มขั้นเพื่อสานต่ออาชีพทำสวนกล้วยไม้ของครอบครัว หลังเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งพ่นพิษเมื่อปี 2542        ก่อนขยับขยายมาทำสวนไม้ใบจนประสบความสำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สวนอุดมการ์เด้น” บนเนื้อที่กว่า 60ไร่ ในท้องที่ตำบลดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สำหรับ “อุดม ฐิตวัฒนะสกุล” เกษตรกรรุ่นใหม่สไตล์ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางกรอบแนวคิดและเป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรไทยไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง        “ท่องโลกเกษตร” อาทิตย์นี้จะพาผู้อ่านไปสั
  โดย ธานี กุลแพทย์     ตัวอย่างเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระทง แก่เกษตรกรกว่า 200 ครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นางบุญเรือน คำปัง วัย 74 ปี ปัจจุบันคือเจ้าของ “บุญเรือนฟาร์ม” เลขที่ 173/3 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา เป็นต้นแบบความสำเร็จให้เกษตรกรรุ่นต่อๆมา      “นางบุญเรือน” เล่าว่า ที่ผ่านมาชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนทำในหลากหลายอาชีพ จนเห็นน้องสาวเลี้ยงไก่กระทงกับซีพีเอฟ จึงเข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2520 โดยเริ่มจากเลี้ยงไก่กระทงเพียง 1 โรงเรือน 5,000 … อ่านเพิ่มเติม →
     ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมสาธิตที่เกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาดูงานและนำความรู้มาปฏิบัติใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้หลายรายการด้วยกันที่เหมาะสมกับพื้นที่ และสำรับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปี ปริมาณน้ำในพื้นที่ค่อนข้างสะดวกความชื้นของดินดี โอกาสอำนวย เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเลี้ยงกบ โดยเฉพาะกบนาแบบบ่อดิน การเลี้ยงกบในบ่อดินนั้น จะใช้พื้นที่ประมาณ 100 -200 ตารางเมตร เท่านั้น โดยภายในคอกสร้างเป็นบ่อขึ้นมาให้ปริมาณน้ำลึกประมาณ 1 เมตร ทำเกาะกลางบ่อเพื่อเป็นที่พักของกบและที่ให้อาหาร หรือจะใช้ไม้กระดานทำเป
       นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นโยบายสำคัญของ คสช. คือการมุ่งเน้นให้เกษตรกรและประชา ชนได้รับบริการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร” ในระดับจังหวัดขี้น        โดยมีหน้าที่หลัก 3 ประการ ประกอบด้วย        1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร        2. จัดเตรียมข้อมูลการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท        และ 3. แจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรพร้อมทั้งติดตามผลหรือให้ความ
        เขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งมีชื่อเรียกในสมัยก่อสร้างว่า “โครงการน้ำพรม” เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย บริเวณที่เรียกว่าภูหยวก ในท้องที่ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ       เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ทางตอนล่างของเขื่อนจะมีอาชีพการเกษตรด้วยการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      ทุกปีเมื่อถึงช่วงฤดูแล้งจะมีปัญหาเรื่องไฟป่าเพราะมีการจัดการพื้นที่เพื่อการปลูกข้าวโพดของเกษตรกร เป็นผลให้พื้นที่เสียหายต่อเนื่องทุกปี ต่อมาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปรณรงค์เพื่อแก้ไข
โดย สุพิชฌาย์ รัตนะ            เมืองคอน คือหนึ่งในพื้นที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าว อู่น้ำที่สำคัญของภูมิภาคนี้ เห็นได้จากมีพื้นที่ปลูกข้าวร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดในภาคใต้ แต่ปัญหาหนึ่งที่ชาวนาผู้เป็นดั่งกระดูกสันหลังของชาติต้องผจญมาตลอด นั่นคือ การเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์            ด้วยสภาพอากาศร้อนและชื้นตลอดทั้งปี เป็นสภาวะที่ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บรักษาไว้ทำพันธุ์ เสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งทำให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ด้วยวิถีของชาวนายังจำเป็นต้องเก็บเมล็ดข้าวพันธุ์ดีไว้เพื่อทำพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป เพราะเป็นส่วนหน
          “ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2537        การนี้ได้พระราชทานพระราชดำริว่า “ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล และจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”        ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร
         “การเพาะเห็ดขาย” เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีผู้คนสนใจมาก          นั่นเพราะมีตลาดรองรับ แถมลงทุนน้อย ใช้เวลาไม่มากก็เก็บผลผลิตขายได้          ทว่าอาชีพนี้มิใช่ของง่ายนักเพราะต้องอาศัยความใส่ใจดูแล เพื่อให้ผลผลิตได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดด้วยเช่นกัน         “ธีรยุทธ วงศ์ษา” หนุ่มใหญ่สายเลือดสะตอเจ้าของ “ฟาร์มเห็ดเขาหมาก” หมู่ 16 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช คือแบบอย่างเกษตรกรที่มุ่งมั่นตั้งใจประกอบอาชีพ ทำให้วันนี้ประสบผลสำเร็จในการสร้างฟาร์มเพาะเห็ดแบบครบวงจรได้อย่างน่าชมเชย          “ธีรยุทธ” เล่าให้ฟังว่า หลังตัดสินใจทิ้งงานในเมืองหลวงก็กลับบ้านท
        ที่โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล นักเรียนทั้งหมดเป็นลูกหลานของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่สูง พ่อแม่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ปลูกพืชผักทั่วไป        และจากที่เป็นพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมค่อนข้างลำบาก จึงทำให้สินค้าทุกชนิดต้องขึ้นไปจากพื้นราบจึงมีราคาสูงขึ้นตามระยะและความลำบากของเส้นทาง         จึงเป็นหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้เยาวชนในโรงเรียนแห่งนี้คิดค้นเครื่องมือทุ่นแรงเพื่อการเพาะปลูกให้กับตนเองและพ่อแม่        เด็กชายอัครพล สุรเดชมานะ เด็กหญิงจารุภา หาญพญาไพร และเด็กหญิงบริมาศ วรุตมศิริพงศ์ เป็น 3 เยาวชน บุตรหลานชาวชา
       ด.ต. พินิพนท์ ปิตุยะ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานในโครงการผลิตถ่านชีวภาพไบโอซาร์ เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชได้ว่า หลังจากที่ได้ข้อสรุปถึงความเป็นไปได้แล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกพืชชนิดต่างๆ        โดยถ่านที่ได้มาจากการเผาของข้าวโพด, ซังข้าว, แกลบ, ไม้ล้มลุก มูลสัตว์ต่างๆ เช่น มูลวัว, หมู, ไก่ ซึ่งวัสดุทั้งหมดเป็นวัสดุธรรมชาติมีความชื้นมากเมื่อเผาก็จะเกิดควันมากจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการนำวัส
Page 20 of 33« First...«1819202122»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved