พาไปทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และแหล่งผลิตสินค้าแบรนด์ "ดอยคำ" ตามรอยพ่อเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต           หลายท่านที่ได้มีโอกาสเดินเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เกตชั้นนำของเมืองไทย ก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ "ดอยคำ" กันเป็นอย่างดี และเป็นที่ทราบกันดีว่าแบรนด์ดังกล่าวเป็นสินค้าจากโครงการหลวง ซึ่งมีการนำผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีของชาวไทยภูเขาและเกษตรกรทางภาคเหนือ ที่อยู่ในโครงการหลวงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมแหล่งกำเนิดการผลิตสินค้าของแบรนด์ดอยคำ หรือที่เรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) กัน          พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ต...

ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา : “ลุงเล็ก” ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ยึดหลักเดินตามวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ กว่าพื้นที่ 50 ไร่ ของนายเล็ก พวงต้น วัย 71 ปี ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตัวจริง ทำเกษตรไร่น้ำสวนผสมลดการใช้สารเคมี ด้วยการหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ จนที่สุดเป็นอินทรีย์เต็มรูปแบบ ทำได้ไม่มีขาดทุน ต้องใช้เวลาพอสมควร ด้วยเพราะมุ่งมั่นเดินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมนำพระราชดำรัสมาประยุกต์อย่างจริงจัง “อย่าใจร้อน” จนประสบผลนำพาชีวิตกลับสู่ภาวะความสุขไม่อดอยากขาดแคลน หมดหนี้สิน แล้วยังได้เกื้อกูลคนอื่นได้อีกด้วยเกิดผลเป็นรูปธรรมแท้จริงในว
“ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชากรคนไทยไม่ยอม คนไทยต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราต้องปลูก” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกภูแล จ.นราธิวาส พ.ศ.2536              จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องข้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทยและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ และอาชีพทำนาก็ยังคงเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอีกเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงทรงค
ทำความรู้จัก ปลานิล ปลาพระราชทานจาก ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อความอยู่ดีกินดีของปวงชนชาวไทย และวิธีการเลี้ยงปลานิลแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งการนำไปทำประโยชน์ต่าง ๆ           คนไทยก็คุ้นเคย "ปลานิล" มานาน แต่รู้หรือไม่ว่าปลานิลนั้นไม่ใช่ปลาของไทย แต่มีถิ่นกำเนิดจากต่างแดน ก่อนจะถูกนำมาเพาะพันธุ์ในไทย เนื่องด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำมาเพาะเลี้ยงและทรงพระราชทานชื่อภาษาไทยว่า ปลานิล ส่วนปลาชนิดนี้จะมีที่มา ถิ่นกำเนิด วิธีการเลี้ยงและให้อาหารอย่างไร วันนี้เรานำคำตอบมาฝากกัน ถิ่นกำเนิด           ปลานิล มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Nile tilapia มีชื่อทางวิทยาศาสต
โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส่วนของการโคนมไทย ทราบกันไหมคะว่านมวัวแท้อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ได้มีเพียงนมอัดเม็ดจิตรลดา หรือนมยู.เอช.ที.จิตรลดาเท่านั้น           หากจะย้อนไปเมื่อ 50 กว่าปีก่อน ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ไม่มีนมวัวให้ดื่มอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน ชาวบ้านในหลายพื้นที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนมข้นหวานบ้าง น้ำข้าวผสมน้ำตาลบ้างตามมีตามเกิด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักว่า "นม" มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์           ดังนั้นเมื่อเสด็จฯ ประพาสประเทศเดนมาร์ก ใน พ.ศ. 2503 จึงเสด็จฯ ทอดพระเนตร
คุ้งบางกระเจ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ กระเพาะหมู (เพราะมีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมูนั่นเอง) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระประแดง แต่เดิมพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก เนื่องจากมวลน้ำจากทางเหนือเมื่อมาถึงพื้นที่นี้ ระบายออกสู่ทะเลได้อย่างล่าช้า เพราะระยะทางจากคุ้งน้ำนี้ถึงอ่าวไทย มีระยะทางกว่า 18 กิโลเมตร ใช้เวลาระบายน้ำกว่า 5 ชั่วโมง กอปรกับคูคลองระบายน้ำถูกแทนที่ด้วยถนน หากมีน้ำทะเลหนุนสูง น้ำทะเลก็จะไหลเข้าเรือกสวนไร่นาของเกษตรกร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้พระร
Page 1 of 5012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved