“ธรรมะของพระราชา”...สู่ความสำเร็จของ “ฟาร์มอินทร์แปลง” จากเด็กผู้ชายคนหนึ่ง อายุเพียง 14 ปี ‘เบส’ นายปฏิวัติ อินทร์แปลง (ขณะนี้ พ.ศ.2560 เขาอายุเพียง 25 ปี) ได้เขียนจดหมายขอพระราชทานวัวนม จากที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ใน ‘โครงการมอบวัวแก่เกษตรกร’ เขาเขียนเล่าเรื่องราวชีวิตของครอบครัว ที่มีเพียงเขาและแม่ที่ทำอาชีพเลี้ยงวัว รีดนมวัวขาย จากวัวที่ตามอบให้มาเพียง 1 ตัว เป็นต้นทุนในการเลี้ยงชีพ และเขาก็ได้รับพระราชทานวัวนม 1 ตัว ที่นอกจากจะสร้างความปลื้มปิติให้กับเขาแล้ว มันยังเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้เขายึดอาชีพเกษตรกรเลี้ยงวัวนมมาจนทุกวันนี้ ... อีก 3 เดือนถัดมา ก็ได้รับการแจ้งจาก สหกรณ์โคนม ว่า ทางโรงโคนมจิตรลดาจะส่งโคพระราชทานมาให้ “ผมตื้นต...

วิธีปลูกต้นหอมง่าย ๆ         ต้นหอม ผักกินใบที่นิยมนำมาประกอบอาหารแทบทุกเมนู ปลูกง่าย โตเร็ว ไม่ต้องดูแลยุ่งยาก สามารถปลูกได้ในกระถาง ไม่มีที่หรือสวนก็ปลูกได้ มาดูวิธีปลูกต้นหอมในกระถางกันค่ะ         ต้นหอมเป็นผักสวนครัวที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว ดูแลไม่ยาก ปลูกไว้แป๊บ ๆ ก็เก็บกินได้แล้ว ส่วนประโยชน์ในการทำอาหารนั้นก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นข้าวผัด ไข่เจียว หรือจะซอยโรยหน้าซุปหรือไข่ตุ๋นก็อร่อยใช่ย่อย         มีดีขนาดนี้กระปุกดอทคอมเลยอยากให้ทุกคนปลูกต้นหอมที่บ้านเอาไว้ ด้วยวิธีปลูกต้นหอมในกระถางง่าย ๆ ทำตามได้เลยด
โดย...สุพิชฌาย์ รัตนะ         ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบ่อซับน้ำ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนข้างเคียงรวมถึงเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ดูงานให้ประชาชนจังหวัดอื่นๆ          นับแต่ “นายบุเรง ชิตมาลย์” เกษตรกรคนเก่งเป็นประธานศูนย์แห่งนี้ ยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเอง โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ ทำให้ชีวิตหายจนตลอดชีพ          “บุเรง” บอกว่า จุดเริ่มจากพลิกผืนดิน 1 ไร่ แล้วนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรมาปรับใช้ในรูปของสวนสมรมภาคใต้ ด้วยปลูกพืชแซมยางพารา เช่น ผักเหมียง เลี้ยงสัตว์โดยใช้น้ำหมักเป็นอาหาร นำมูลสัตว์เป็นปุ
พื้นที่ทุรกันดารตามขุนเขาภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมา ราษฎรต้องบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และทุกฤดูการเพาะปลูก เพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ซึ่งต้องเป็นไปแบบเลื่อนลอยสลับกันไปมาตามแต่ความสมบูรณ์ของพื้นที่ และจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ดังกล่าว ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อนานเข้าก็ยังผลให้เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่ สภาพแวดล้อมถูกทำลาย ราษฎรที่ประสบปัญหาอยู่แล้วก็ยิ่งได้รับปัญหาพอกพูนมากขึ้น การแก้ไขปัญหา จึงต้องอาศัยศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อน และอย่างมองเห็นปัญหาที่แท้จริง จากการเสด็จพระราชดำเนินในพื้น
ตามมาดูการ "ปลูกคะน้าอินทรีย์" ที่ "ฟาร์มผักและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ" ที่สวนลุงเครา (สมศักดิ์ จุ้ยนาม) อยู่ในเขต อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี อยู่ในพื้นที่ปลูก 7 ไร่ โดยยกร่องเป็นขนัดยาว 100 เมตร เมื่อปรับดินบำรุงดินด้วยปุ๋ยขี้ไส้เดือน เอาฟางคลุม รดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ 1 คืน รุ่งขึ้นเช้าก็นำเมล็ดหว่าน การหว่านเมล็ดคะน้าต้องใช้ความชำนาญโดยจะต้องค่อย ๆ โรยอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ 100 ตารางวา หรือ 400 ตารางเมตร ใช้เมล็ดคะน้าหว่านเพียง 1 กิโลกรัม หลังจากนั้น 15 วัน คะน้าจะงอกแตกใบคู่มีต้นพร้อมที่จะเติบโต เกษตรกรต้องถอนหญ้าในแปลงออกพร้อมปรับแต่งความห่างของต้นค
          เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาตนและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์           หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ              คุณเชิดชัย จิณะแสน เกษตรกรชาวศรีสะเกษที่อดีตเคย
Page 1 of 4712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved