ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประทับอยู่เบื้องหน้าเหล่านักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล พระองค์ทรงสอนและรับสั่งกับบรรดานักเรียนอย่างไม่ถือพระองค์ ยังคงเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ยังติดตาประชาชนอยู่จนทุกวันนี้      แต่กระนั้นแล้วความประทับใจที่ว่านี้ คงไม่มีใครรับรู้ความรู้สึกได้ดีกว่าบรรดานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มหนึ่งที่ได้ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด      เยาวชนเหล่านั้นได้รับรู้และซาบซึ้งในพระอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น ”ครู” ของแผ่นดิน   (คลิปศึกษาทัศน์ ตอน
              แปลงเกษตรผสมผสานเป็นสิ่งที่นายอดิศร  โคตรมิตร ผยายามทำเพื่อหวังสืบทอดเจตนารมณ์พ่อของเขาที่ต้องการให้พื้นที่รอบบ้าน ซึ่งมีทั้งแปลงปลูกผัก นาข้าว และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เกิดเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเกษตรสำหรับชาวบ้าน และเกษตรกรในจังหวัดนครพนม   
            คุณพงษ์ประพัน  วรรณศรี ภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรเหมือนพ่อแม่ แปลงปลูกผักของครอบครัววรรณศรี เน้นการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีเพราะพวกเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ที่ใช้เพียงปุ๋ยหมัก และน้ำหมักต่างๆ ในการบำรุงดูแลรักษา  
Page 1 of 6212345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved