ขอขอบคุณยูทูปช่อง sakooclub "เหนือบัลลังก์ราชัน ใต้ไตรรงค์ธงไทย โลกระบือลือไกล กษัตราผู้เปี่ยมน้ำพระทัย ผู้ครองแผ่นดินนี้ พระทรงคอยปัดเป่า ทุกข์และความกังวล หลอมรวมใจปวงชน ประหนึ่งดังพระนามภูมิพล มหาราชเกริกไกร โลกต่างชื่นชมพระบารมี ล้ำศักดิ์เลิศศรีไปยังแดนไกล สูงส่งทัดเทียมเทพไท สดุดีไว้ หนึ่งเดียวนี้ * King of Kings, King of Kings ปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง King of Kings, King of Kings ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี King of Kings. พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทย ได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่มเย็น ยั่งยืนสืบไป." ……………………………..  ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย ปุ้ม พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบัน เ...

http://www.youtube.com/watch?v=HHQDT0L6ln0 เพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ...................... อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย เหล่าประชา คารวะ สดุดี แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทย นับว่าโชคดี ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา เ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯออกมหาสมาคม ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 http://www.youtube.com/watch?v=r3_5XpB6hPk
วีดีโอที่คนไทยต้องดู soul of a nation (ภาษาไทย ตอน 3)  ความผูกพันลึกซึ้ง..สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ คนไทย ความผูกพัน..ในหลวง กับ แผ่นดินไทย
วีดีโอที่คนไทยต้องดู soul of a nation (ภาษาไทย ตอน 2) ความผูกพันลึกซึ้ง..สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ คนไทย ความผูกพัน..ในหลวง กับ แผ่นดินไทย
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบ­รมราชชนนี วันคล้ายวันพระราชสมภพ  21 ตุลาคม
Page 1 of 2212345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved