ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๐ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒ … อ่านเพิ่มเติม →...

๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ ยูงทอง เป็นเพลงพร … อ่านเพิ่มเติม →...

จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนพสกน … อ่านเพิ่มเติม →...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี พระราชนิพนธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสา...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสา … อ่านเพิ่มเติม →...

ด้วยความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ผนวกรวมก … อ่านเพิ่มเติม →
การถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกสาขาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าในสมัยก่อนนั้น อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ ยังไม่ทันสมัยอย่างในปัจจุบันนี้ แต่พระองค์ก็ทรงศึกษา และฝึกด้วยพระองค์เอง จนทรงเป็นนักถ่ายรูปผู้มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น กล้องธรรมดาหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ อ่านเพิ่มเติม →
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved