ครั้งหนึ่งในภาคใต้ ข้าพเจ้าติดตามคุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ (ต่อมาเป็นท่านผู้หญิง) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ค่ายทหารบ้านทอน จ.นราธิวาส        พระองค์มีพระราชดำรัสกับคุณหญิงหลายเรื่อง ได้รับสั่งถึงสภาพทางหลวงหลายสายในภาคใต้ ซึ่งคุณหญิงได้ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน        .. เมื่อทรงถามถึงสภาพทางสาย อ.รามัน – ตะโล๊ะหะลอ – อ.รือเสาะ        ข้าพเจ้ากราบบังคมทูลว่า ยังมีสภาพทางเป็นทางก่อสร้าง และได้จัดให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้ธนาคารโลก        ขณะนี้ได้ลง "ลูกรัง" ไว้แล้ว รถยนต์วิ่งผ่านได้ตลอดปี        พระองค์ รับส...

พระบรมฉายาลักษณ์ จากสำนักงาน กปร. เปิดใจช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่งในหลวง :  รถยนต์พระที่นั่งคันแรกที่ได้ทำนั้น นายอนันต์ กล่าวว่า คือ รถโรลส์รอยซ์ ที่เป็นรถยนต์พระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในพระราชพิธีสวนสนาม วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี "" นายอนันต์ เล่าต่อว่า นอกจากรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังดูแลรถยนต์พระที่นั่งของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย ...ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต ซึ่งเป็นรถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.๙) พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตน ฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬา ฯ และเป็นคันโปรดของท่านด้วย ..ก่อนซ่อมข้างประตูด้านที่พระองค์ท่
(ภาพประกอบเรื่อง มิใช่จากเหตุการณ์จริง) เมื่อเสด็จพระราชดำเนินให้ชาวเขาเฝ้า ฯ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงรับฎีกาเสมอ “แต่ที่แปลกที่สุด เห็นจะเป็นฎีกาจากสาวแม้ว ชื่อ อีหั้ว...”  เดนิส เกรย์ ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวเอพีที่คร่ำหวอดอยู่ในไทยและภูมิภาคมากว่า 40 ปี เคยเขียนเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้รับพระราชทานสัมภาษณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และเคยตามเสด็จในระหว่างที่พระองค์ท่านออกเสด็จเยี่ยมราษฎร ไว้หลายครั้ง  (ภาพประกอบเรื่อง มิใช่จากเหตุการณ์จริง) เดนิส เกรย์ เล่าตอนหนึ่ง ที่พระองค์ท่านประทานสัมภาษณ์เรื่อง ชายชาวเขาคนหนึ่งซึ่
เมื่อปี ๒๕๑๖ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ในวันนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้ทรงมีพระดำรัสสนทนากัน หลังจากทั้งสองพระองค์ตรัสเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ได้ตรัสด้วยความเบิกบานในพระราชหฤทัย ว่า "เมื่อกี้ นึกว่าจะมานั่งแล้ว ก็คอยถึงพรุ่งนี้เช้า มะรืน
(พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกอบเรื่อง) ..          ครั้งหนึ่งได้มีการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ          พระองค์ท่านทรงมีรับสั่งกับมหาดเล็กใกล้ชิด ว่า “ฉันได้เป็นหมอความแล้ว”          ต่อมา เมื่อมีการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการแพทย์ ก็รับสั่งว่า “คราวนี้ฉันได้เป็นหมอยา”          ไม่นาน ก็มีการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางดนตรีอีก จึงรับสั่งอีกว่า “คราวนี้เป็นหมอลำ” ..............................................   (พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกอบเรื่อง) (พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกอบเรื่อง)
เรื่องราวความสนิทสนมของในหลวง ร.8 หรือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และในหลวง ร.9 หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้นทรงพระเยาว์ ที่พระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับพระเชษฐาเป็นอย่างมาก ดั่งบทความจากหนังสือ เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์ พระนิพนธ์โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์          ซึ่งจากบทความ ได้กล่าวถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ ในหลวง ร.8 ทรงชอบล้อในหลวง ร.9 เกี่ยวกับจมูกพระองค์เล็ก จนทำให้ทรงกริ้ว และนำเรื่องนี้ไปทูลให้สมเด็จย่าฟัง สมเด็จย่าจึงบอกให้หาอะไรไปล้อบ้าง เช่น เรื่องนิ้วก้อยพระองค์ชาย แต่เมื่อในหลวงร.9 นำเรื่
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved