พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู … อ่านเพิ่มเติม →...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหิดล ณ โรงพยาบาลเคมบริดจ์ Cambridge Hospital (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น Mount Auburn) เมืองเคม...

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ สมเด็จพระศรีส … อ่านเพิ่มเติม →...

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพ … อ่านเพิ่มเติม →...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะได้ทรงพระผนวชในพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานแล้ว เพราะทรงพระราชดำริว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่ประชา...

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved