“ใครว่าคนอ้วนรำละครไม่ได้ ดูเราเป็นตัวอย่างสิ” เพราะพระองค์ต้องการศึกษาอย่างรู้จริงและลึกซึ้ง จึงเป็นที่มา “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์มรดกไทย” “พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางด้านนาฏศิลป์”   ... ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ในด้านนาฏศิลป์นั้น สมเด็จพระเทพรัตนฯ จะทรงดนตรีไทยทุกวันอาทิตย์ เช้าเรียนดนตรีไทย บ่ายเรียนนาฏศิลป์ พระองค์ท่านไม่ได้ทรงอยากเรียน เพื่อจะเป็นนักแสดง แต่อยากศึกษาให้ลึกซึ้งในทุกศาสตร์ศิลป์ “..ความสนพระทัยของพระองค์ท่าน ดิฉันเรียกว่า มีทั้งด้านอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์ .ในด้านอนุรักษ์นั้น พระองค์ท่านทรงให้มีการถ่ายทอดการสอนท่ารำแก่เยาวชน .ทรงให้รื้อฟื...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงบรรยายในตอนหนึ่ง เรื่องเกี่ยวกับ ไดอารี่ “ในร่มเงาวังสระปทุม” ว่า  “...วังสระปทุมนั้น มีเรื่องเล่า ว่า เป็นสถานประทับและพักผ่อนสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 . ต่อมาได้พระราชทานแก่รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 . ก่อนที่รัชกาลที่ 6 จะพระราชทานให้ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นผู้ดูแล ซึ่งขณะนั้น พระองค์ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี..." “สิ่งที่จะทำต่อไป คือ เราต้องการทำให้วังสระปทุม มีความร่มรื่น เป็นธรรมชาติ มีต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งจะอนุรักษ์ให้คงอยู่กับวังแห่งนี้สืบต่อไป . ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ
แขนตกสะพาน              ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดสกลนคร เพื่อทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกร และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ             และในวันหนึ่ง พระองค์ท่านก็ตรัสถามราษฎรคนหนึ่งที่มาเข้าเฝ้า ฯ เพราะทอดพระเนตรว่าแขนของเขาเจ็บ และเข้าเฝือกไว้           ในหลวง ร.๙ ทรงมีรับสั่งถามว่า “แขนเจ็บไปโดนอะไรมา”           ชายชาวบ้านผู้นั้นกราบบังคมทูลตอบ ว่า “ตกสะพาน.....”           แล้วในหลวงจึงมีรับสั่งกลับไปอีก ว่า “แล้วแขนอีกข้างหนึ่งละ”           ชายชาวบ้านผู้นั้น ก็กราบ ฯ ทูลตอบกลับมาอีกว่า “แขนข้างนี้ไม่ได้ตกลงไปด้วย ตกข้างเดียว ”            ในหลวง รัชกาล
ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค (ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค) นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เขียนเล่าถึงพระจริยวัตรของทูลกระหม่อมฟ้าชาย เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ ๑๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ .  โดยบางช่วงบางตอนระบุไว้ว่า.. “..ยิ่งถูกห้อมล้อมด้วยสตรี ทูลกระหม่อมฟ้าชาย ก็ยิ่งทรงแสดงพระนิสัยเป็นชาย ทรงดิ้นรนเรียกร้อง 'สิทธิ' ความเป็นชายบ่อย ๆ . ทรงก่อตั้งสมาคมชายล้วน เรียกว่า “สมาคมผีดิบ” เพื่อต่อต้านผู้หญิง โดยเฉพาะ 'พระพี่เลี้ยง' สตรี..” . แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวง ร.๙) เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงแข็งแรง และมีชีวิตชีวามาก . ตอนเล็ก ๆ ในหลวง ร.๙ มักถูกปล่อยให้เล่นองค์เดียว สามารถอยู่พระองค์เดียว และเล่นพระองค์เดียวได้ . โดยทรงนั่งเล่นบนเสื่อ เล่นก่ออิฐบล็อกต่างๆ เช่น สร้างบ้าน . ทรงเลี้ยงสัตว์ไว้มาก ตั้งแต่สุนัข ลิง นก ยามอยู่ต่างประเทศพื้นที่จำกัด จะเลี้ยงหมูหางยาวดูน่าเกลียด งูก็เคยเลี้ยง . มีครั้งหนึ่งงูตายไปก็มีพิธีฝังศพอย่างใหญ่โต . ในหลวง ร.๙ ทรงซนนิดหน่อยอย่างที่ควรซน ทำอะไรแม่จะทำโทษ อยู่เมืองไทยจะเฆี่ยนกันบ้าง . แต่ก่อนเฆี่ยนจะเจรจากันก่อนว่า โทษนี้ควรต
        ในงานกีฬาเซียพเกมส์ ครั้งที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ ร่วมกันกับเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ จากการแข่งขันเรือใบ ยังความปีติโสมนัสแก่พสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะในวงการกีฬาของชาติ ได้มีขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้นอย่างประมาณมิได้         ที่ต้องนับว่าอัศจรรย์ ก็คือ เรือใบในการแข่งขันนั้น ไม่ได้ทรงสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ แต่สำเร็จเป็นลำเรือขึ้นมาจากฝีพระหัตถ์         สำหรับข้าราชบริพารใกล้ชิด นี่ไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์แต่อย่างใด เพราะว่าได้ทรงศึกษาวิชาช่างไม้ มาตั้งแต่ทรงเรียนหนังสืออยู่ที่สวิต
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved