นายทองสุข  ผลเจริญ อายุ 62 ปี ชาวบ้านหนองคูน้อย ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อดีตเคยติดเหล้า ติดการพนันอย่างหนักจนส่งผลต่อสุขภาพและมีหนี้สินล้นพ้นตัว และนางเอือก  ผลเจริญ อายุ 61 ปี สองสามีภรรยา  คู่รักต้นแบบหัวใจหิน เลิกเหล้า เลิกเล่นพนัน อย่างเด็ดขาดมานานกว่า 4 ปี  คืนความสุขให้ความรักในครอบครัวกลับคืน ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง และปลอดหนี้สิน ตั้งใจเดินตามรอยพ่อ ร.9  หันมาทำเกษตรผสมผสาน ปลูกถั่ว ปลูกแตง เลี้ยงสัตว์ หลังจากหน้าทำนา ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ปลูกเอง กินเอง ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพดี สร้างรายได้สู่ครอบครัวเดือนละ 30,000 - 40,000 บาท           นายทองสุข  ผลเจริญ  กล่าวว่า ตั้งแต่เลิกเหล้ามา ก็มาปลูกผัก ปลูกแตงหลังฤดูทำนาทุกปี ใน...

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved