กรมประมง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26” ที่สุดแห่งการประกวดปลาสวยงามและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมชมสีสัน ความมหัศจรรย์ของสัตว์น้ำหลากสีสัน และหาชมได้ยาก ในคอนเซปต์ “มหัศจรรย์พันธุ์ปลา มหัศจรรย์บอลโลก” ที่ยกทัพมาเป็นตัวแทนสี(เสื้อ) ของแต่ละประเทศ จาก 10 ทีมเต็ง อาทิ บราซิล-ปลาหมอกล้วยหอม, สเปน-ปลาสอดตาแดง, อิตาลี-ปลาหมอดีมาสันอาย, ญี่ปุ่น-ปลาปอมปาดัวร์ บลูไดมอนด์, อาร์เจนตินา-ปลาไวท์เทล, เยอรมนี-ปลาทองโคเมท, โปรตุเกส-ป
        โดย…สุรัตน์ อัตตะ           ฟังแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์ ปี 57″ โดยรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย “รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร” และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) “รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ก็ต้องบอกว่าปีนี้เจ้าภาพได้มีการเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ยกระดับชาวนาไทย ก้าวไทยไปกับเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์”         ที่บอกว่ายิ่งใหญ่และเป็นไฮไลท์ของงานนี้มีการนำสุดยอดนวัตกรรมใหม่ (ล่าสุด) ที่เ
     เป็นที่ประจักษ์ในสำนึกของงประชาชนทั่วประเทศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏร รวมทั้งทรงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฏรให้เกิดความ “พออยู่ พอกิน” ด้วยพระเมตตาอันเกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใย          จึงเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ พระราชทานให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเข้าไปศึกษาทดลองทำแล้วนำไปประยุกต์ใช้        ดังนั้น เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริและประโยชน์ที่ได้รับ สำนักราชเลขาธิการ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้
        รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ และรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางศูนย์วิทยบริการ จ.กระบี่ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้กับคนไทยมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพมาใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อเกิดผลสู่ชุมชนในจังหวัดกระบี่          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อให้ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเอง อย่างครัวเรือนหนึ่ง แต่ละวันใช้ชีวิตอย่างไร กินอะไร อยู่อย่างไรให้พอเพียง แต่ไม่ได้จำกัดว่า บริโภคเท่าไหร่ควรจะหาเท่านั้น หากแต่จะต้องมีกา
        ก่อนหน้านี้ ราษฎรในพื้นที่บ้านขนวน  ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะในหมู่ที่ 3,17 และ 2         ต่อมา นายเตียง  โอดพิมพ์ ราษฎรบ้านขนวนได้ทำหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขนวนพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อนำน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์         ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี 2552 ที่ผ่านมา โดยกรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรม
       ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเป็นสวนผลไม้ชวนชิมให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ รองรับการท่องเที่ยวสวนผลไม้เชิงเกษตรในช่วงเทศกาลทุเรียนโลกปีนี้ (2557)       โดยมีนักท่องเที่ยว และประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าเยี่ยมชม เก็บผลผลิต ชิมผลไม้สดจากต้น ที่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก คิดค่าบริการราคาผลไม้ตามราคาตลาด        ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเป็นพื้นที่ในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพื้นที่ 109 ไร่ มีการปลูกผลไม้แบบผสมผสาน เ
  เสกสรร  สิทธาคม      “…ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน…” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อปี ๒๕๔๒      ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านช่วงก่อนเปิดภาคเรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศีลปาชีพบางไทร  ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นนาอันกว้างใหญ่ไพศาลท้องทุ่งอู่ข้าวอู่น้ำแห่งจังหวัดภาคกลางอันเลื่องชื่อคือพระนครศรีอยุธยา  รวมถึงยังเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อลงมือทำนา(นาปี)ตามวิถีแห่งฤดูกาล  นั่นคือกำลังย่างเข้าสู่ฤดูฝน      เพราะเป็นวิทยาล
           นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557          ตลอดจนเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระเกียติคุณอันเป็นที่ประจักษ์ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและสดุดีในผลงานของพระองค์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน          ทั้งนี้ ศูนย์
  เสกสรร  สิทธาคม      โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว  เป็นหนึ่งในโครงการสนองพระราชดำริ “น้ำคือชีวิต” ของกรมทรัพยากรน้ำ  ที่ดำเนินการทำดีเพื่อแผ่นดิน  ถวายพระเจ้าแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลกันดารที่ประสบทั้งปัญหาภัยน้ำท่วมและน้ำแล้งในแต่ละปีมาเป็นเวลายาวนาน  เป็นอีกแห่งหนึ่งที่นายทวีศักดิ์  สุขธงไชยกูล ผอ.กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ พาไปดู      อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว  อยู่บ้านร่มโพธิ์ทอง  ตำบลแม่แฝก  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  สภาพเดิมเป็นลำห้วยพื้นราบระหว่างช่องเขาหลายลูกเรียงรายอยู่รอบๆอ่างเรียกม่อนห้วยแก้ว  ม่อน
         สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดอบรมวิชาของแผ่นดิน 8 หลักสูตร ฟรี         มุ่งเน้นให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจแบบถึงแก่นในเรื่องพันธุกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของภาคการเกษตร ด้วยคุณค่าและมูลค่ามหาศาล นับหมื่นล้านบาท        ในงานมหกรรม “มหัศจรรย์พันธุกรรมไทย” ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (ชื่อเดิมโรงพยาบาลนวนคร) ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี        นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิ
Page 8 of 35« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved