วันนี้วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 นาย วีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมคนรักในหลวง พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ จ.มหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลให้แก่คณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 600 คน ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ฯ มี รศ.สมชาย วงค์เกษม อธิการบดีฯ,อ.สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดีมหวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมท่านผู้มีเกียรติร่วมงานพิธีครั้งนี้ ช่วงบ่าย  พิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเธียร์เตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ดร.กิติกรณ์ บำรุ
              เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 20/2557 ณ สำนักงานสาธารณสุข อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน                               … อ่านเพิ่มเติม →
              เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโดยนางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนทรายมูลวิทยา อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ซึ่งมีนายสมชัย มูลสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา เป็นประธานในพิธี มีคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน
              เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอนาทม จำนวน 300 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีนายอภิรักษ์  ป้องกัน นายอำเภอนาทม เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีคือ สจ.นาทม นายกอบต.ดอนเตย และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนเตย
             เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา และเรือตรีบรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมฯ ได้นำสมาชิกของชมรมฯ เข้าร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 15 คน
                เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีสมาชิกเยาวชน ของโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ความจงรักภักดี การเทิดทูน และปกป้องสถาบันฯ จากประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 282 คน นักเรียน 242 คน อาจารย์ 40 คน    
            เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดป่าดอยลับงา ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีคุณบังอร เลิศสกุลจินดา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
             เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ โรงเรียนสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน
              เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านปะอา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน
             เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
Page 33 of 126« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved