เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำโดย นายบรรจง  วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมฯร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ วัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานชมรมฯ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ สนามกีฬาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์  
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร นำโดยนายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ ร่วมวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬากลาง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนครร่วมเดินเทิดพระเกียรติ,ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 (ศูนย์ราชการ)  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 (ศูนย์ราชการ) 
ฝ่ายสืบสวนทหาร นิติกรคณะแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิชำนาญการพิเศษ สภ.เมืองขอนแก่น ฝ่ายปกครองหารือการดำเนินการ กรณีนางอารีย์ กลับเสถียร หมิ่นและมีผลกระทบและเป็นกระแสทางสังคมอย่างรุนแรง ที่ห้องดอกคูณ บก. มทบ 23 ค่ายศรีพัชริทรเมื่อเวลา 10.30น. ขณะเดียวกันที่คณะแพทย์ศาสตร์ได้มีการประชุมด่วนคณบดี ผอ. รพ เพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวหลังข่าวกระทบต่อมหาวิทาลัยและกระแสสังคมว่า ทางต้นสังกัดปกป้องการกระทำผิดและสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ไปแจ้งความเอาผิดป้าชุดดำหมิ่น ที่ สภ. เมืองขอนแก่น
        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำโดยนายพินิจ อำพันธุ์ ประธานชมรมฯ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ มณฑลพิธี บริเวณหาดทรายทอง ริมฝั่งแม่น้ำปิง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในบริเวณจัดงาน และเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรลงในแผ่นรูปหัวใจและนำไปแขวนรวมกันไว้ที่ต้นโพธิ์ทอง หน้าเต็นท์นิทรรศการ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 100 คน
       เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย พลโทไพโรจน์  วรรณตรง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสมาชิกเข้าร่วม 30 คน
         เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 20.49 น นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำพิธิเปิดงานการประกวดแข่งขันชิงชนะเลิศขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2557 โดย มีโรงเรียนระดับมัธยมจากอำเภอต่าง ๆ จำนวน 9 แห่ง จาก 6 อำเภอ ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม โรงเรียนพนาศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก โรงเรียนปทุมราชวงศา และโรงเรียนชานุมานวิทยาคม ทั้งนี้เพื่อให้เล็งเห็นพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์ท่าน จากพร
      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00 น. ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร  ที่วัดบูรพาเหนือ  ต.ปะอาว  อำเภอเมือง กับคณะครู  ผู้ปกครอง  โดยเทศบาลตำบลปะอาวร่วมกับโรงเรียนปะอาวนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 บวชชีพรามณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 87 พระชันษา  ซึ่งผู้ปกครอง คณะครู รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลปะอาวเป็นสมาชิกชมรมฯ  จำนวน 85 คน
       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคลกับสมาชิกและประชาชนทั่วที่ศาลาประชาคมตำบลสว่างวีระวงศ์  อ.สว่างวีระวงศ์ โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลสว่างวีระวงศ์และกำนันผู้ใหญ่บ้าน 12 ตำบลเข้าร่วม  จำนวน 98 คน     
Page 33 of 173« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved