เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ช่วงบ่าย ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์์ โดยการนำของนายสำเนียง  เอกบุตร ประธานชมรมฯ จัดพิธีมอบเสื้้อตราสัญลักษณ์ฯ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธิ์ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 200 คน  
        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00-11.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับนักเรียนมัธยมมีโรงเรียน ศรีกระนวนวิทยาคม และอีก 7 โรงเรียนร่วม โครงการอบรมตามรอยพยุคลบาทชาติเข้มแข็งเพื่อเป็นการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 450 คน ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรมนวมงคล อำเภอกระนวน โดย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้มีประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่นได้พูดบรรยายพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพ
      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 – 12.00น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำคณะกรรมการ และที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวง จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล และจัดฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งได้บรรยายเรื่อง “ในหลวงของเรา” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 200 คน โดยมีท่าน นายอำเภอยางสีสุราช ประธานพิธีในครังนี้ ณ ห้องประชุม ร.ร.นาภูพิทยาคม ต,นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โอกาสนี้ชมรมฯ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ ร.ร.นาภูพิทยาคม และคณะครู นักเรียน ทุกๆคน รวมถึง พ.ต.ท. กันตพล … อ่านเพิ่มเติม →
        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำโดย เรือตรีบรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้สมาชิกชมรมฯ จำนวน 150 คน โดยมี นายเฉลิมเผ่า เย็นทรวง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี พล.ท.ผดุง นิเวศวรรณ  พล.ต.ยงยุทธ ชมภูนุช และคณะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
        เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ วัดบูรพา อ.คำตากล้า โดยมี นายธนเดช  พันธา ปลัดใหญ่อำเภอคำตากล้า เป็นประธานในพิธี ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม ได้แก่ ปลัดอำเภอ สัสดีอำเภอ สาธารณะสุขอำเภอ อสม. และ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกรับเสื้อ รวม  200 คน 
      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก อำเภอเจริญศิลป์ โดยมี นางสุจินดา  บรรลือหาญ ประธานชมรมฯเป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วม ได้แก่ สัสดีอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่น ผู้เข้ารับเสื้อ รวม  200 คน แบ่งเป็นนักเรียน 100 คน และประชาชนทั่วไป 100 คน
       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ในเขตอำเภอเมือง ณ วัดป่า สันติธรรม บ้านนาเวง โดยมีท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานในพิธี สมาชิกเข้าร่วม จำนวน  200 คน
        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำโดย นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมฯ คณะกรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรมฯอำเภอปะทิว ร่วมกับ นายอำเภอปะทิว นายนักรบ ณ ถลาง จัดกิจกรรมพิธีมอบแว่นตา แก่นักเรียนและผู้สูงอายุอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะทิว นักเรียน 250 คน ผู้สูงอายุ 200 คน ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และฉายวีดีทัศน์ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่เยาวชนสมาชิกวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงและสมาชิกชมรมฯ อ.บ้านแพง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จำนวน 500 คน ประธานในพิธี นายเฉวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอบ้านแพง 
       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยมีวิทยากรบรรยายสรุปให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา      
Page 33 of 118« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved