เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม ได้นำสมาชิกทั้งหมด จังหวัดละ 100 คน รวม 200 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยมีวิทยากรคอยบรรยาย และให้ความรู้ เกี่ยวกับกิจการทั้งหมดในโครงการ   
         เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญญลักษณ์ ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 70 คน ในโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดอบรมผู้สูงอายุ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การเรียนขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายมงคลธร บัวประทุม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธาน 
           เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำโดยเรือตรีบรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมฯ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน              พร้อมกันนี้สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้เส้นทางอ่างทอง-อยุธยา ระยะทาง 20  กิโลเมตร         ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำโดยเร
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธินันท์  บุญมี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย อีกประการหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ชมรมฯ อำนาจเจริญเป็นอย่างดียิ่งทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติของประชาชนอย่างแท้จริง และสม่ำเสมอ ดังนั้นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ชมรมฯ อำนาจเจริญ จึงเชิญคณะกรรมก
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด นำโดยนายนิโรจน์ ประถมวงศ์ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกจากอำเภอต่างๆในจังหวัดจำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  
          เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ พร้อมกรรมการและผู้ประสานงาน เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน  พร้อมส่วนงานราชการทุกส่วน ซึ่งเข้าร่วม 2 กิจกรรม คือ          1.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์”          2.กิจกรรมทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ … อ่านเพิ่มเติ
       เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กระทำพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอชานุมาน ครอบคลุมทั้ง 5 ตำบล สมาชิกจำนวน 210 คน ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ  โดยมีนายประกาศ สุขกุล  นายอำเภอชานุมาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยกล่าวถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักค้ำจุนไทยให้สงบสุขร่มเย็น เราจึงต้องรักต้องหวงแหนพระองค์ท่าน ต่อด้วยการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยนายประสิทธิ์ สุขกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเดือย อ.ชานุมาน  ส่วนภาคบ่ายมีการบร
  ชมรมคนรักใหนลวงจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมวิชาชีพ โดยนำสมาชิกฯ จำนวน ๕๐ คน ฝึกอบรมการทำกล้วยฉาย เผือกฉาบ มันฉาบ และมันรังนก สถานที่ ที่ตั้งชมรมฯ ๑๒๒ ม.๙ ต.ธาตุ อ. วารินชำราบ
    เมื่อวันที่  ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๘ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดนายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง  ให้กับสมาชิกในเขตตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกจำนวน ๑๓๐ ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
         เมื่อวันที่ 7เมษายน 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนาย รพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์ นายอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ และมีพลโทกฤษดา ปุณวุฒิพงศ์ วิทยากรบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 250 คน
Page 33 of 204« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved