เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในการมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ ในครั้งนี้มีสมาชิกจำนวน 550 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ และ ภาคประชาชน 
      เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอศรีณรงค์ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี โดยในพิธีมีแขกรับเชิญ ทั้งผู้นำท้องถิ่น นำโดยนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอศรีณรงค์ ประธานจัดงาน นายกฤษดา พานิชเจริญ ประธานในพิธี ( ประธานชมรมฯ ) พร้อมทั้งผู้ดูแลความสงบในพื้นที่ นำโดย ผกก.สภ.ศรีณรงค์ และ หัวหน้าสัสดีอำเภอศรีณรงค์ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน คณะผู้บริหาร … อ่านเพิ่มเติม →
                เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยเปิดละครแผ่นดินสวรรค์ เพื่อการสำนึกรักบ้านเกิด กตัญญูต่อแผ่นดิน สำนึกในคุณค่าของพื้นแผ่นดิน โดยการนำของ นางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์ชั่นแนล อ.เมือง จ. ยโสธร โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.พวงเพชร  ชุปวา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณะครู อาจารย์และนักศึกษา จำนวน 200 &he
       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง โดยเรือตรีบรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมฯ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ และฉายวิดีทัศน์ฯ ให้กับแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลอ่างทอง จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง โดยมีนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้นิมนต์พระนักเทศน์มาเทศนาในหัวข้อเรื่อง “ทศพิธราชธรรม 10 ปราการ ธรรมะของราชา” ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟัง
                เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำสมาชิกจำนวน 100 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายทองแท่ง  ชูวาธิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ซึ่งมีข้อมูลที่น่าใจประการหนึ่งว่า จังหวัดอำนาจเจริญมีจุดแข็งการทำนายังใช้วิธีธรรมชาติแบบเดิมๆ อยู่เป็นส่วนใหญ่ ที่สำคัญคือเป็นจังหวัดที่มีมูลสัตว์อุจจาระควายมากที่สุดในประเทศไทย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยธรรมชาติที่มีคุณภาพดี เพราะจากงานวิจัยอุจจาระควายเป็นปุ๋ยที
                เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 อำนาจเจริญ (นพค.51) กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีนายอภิชาติ  งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธิ โดยได้ร่วมบรรยายพิเศษถึงประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดที่จะทำให้สังคมไทย สังคมโลกอยู่รอดซึ่งขณะนี้ได้แพร่กระจายไปสู่ต่างประเทศอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับไปทั้งโลก นับเป็นพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยะที่ทรงริเริ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ นอกจากนี้ก็มีหัวข้อบรรยายเรื่องพระราชกรณียกิจของในหลวง การแสดงกตัญญูต่อสม
                เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดยที่ร.ท.ไกรภพ  นครชัยกุล เลาขาชมรมฯ ได้นำสมาชิกผู้ที่ได้รับการอบรมวิชาชีพของทางชมรมฯ เข้าร่วมงานการประชุมอำเภอสัญจร ของอำเภอบ้านแพง ณ หอประชุม อบต.หนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อแสดงผลงานให้หน่วยราชการได้เห็นผลงาน หลังจากที่ได้รับการอบรบวิชาชีพจากทางชมรมฯ ซึ่งงานในครั้งมีนายเฉวงศักดิ์  พลเยี่ยม นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานในพิธี 
        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ และฉายวีดีทัศน์ ครั้งที่ 25/2557 ณ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 50 คน 
         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และฉายวีดีทัศน์ ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนประเสริฐสุข ณ หอประชุมโรงเรียนประเสริฐสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.สุรชัย  ใจชุ่มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม 200 คน
        เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน  200 คน โดยมี นายสุข  มีกุล ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธี
Page 33 of 137« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved