เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกอากาศทางวิทยุเพื่อประชาชน มูลนิธิกุศลศรัทธา ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับ แม่สมพร ทุมแสน ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดพลแพน อำเภอเมืองอุบล และคณะจำนวน 11 คน มาแจ้งความจำนงค์เป็นสมาชิกชมรมคนรักในหลวงฯ พร้อมรับเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ ณ ที่ตั้งชมรมคนรักในหลวง122 ม.9 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์  ได้ประกอบพิธีรับเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง และการเสวนาทางวิชาการอยู่อย่างพอเพียง การชี้แจงทำความเข้าใจให้กับสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกในการเดินทางไปศึกษาดูโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในวันที่ 22 ที่จะถึงนี้  พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนา นำเสนอ บุคคลตัวอย่างที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต จนประสบผมสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ชีวิตมีความสุขภายใต้ร่มพระบารมี โดยได้เรียนเชิญ ดร.ภิญโญ  นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยมาเป็นประธานในพิธี โดยมีรองอธิการบดี พร้อมทั้งคณะจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาซึ่
     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสำเนียง เอกบุตร นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 100 คน เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงภูพาน จังหวัดสกลนคร         
      เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ ศาลากลางบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 200 คน  
        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมฉายวีดีทัศน์เผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม อบต.ดงใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันฯ  แก่ชาวบ้าน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
       เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้ายื่นหนังสือถึง ผู้กำกับตำรวจภูธร พ.ต.อ. สุวัฒน์   สุขศรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม 20 คน เพื่อดำเนิคดีกับผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 1. นายวุฒิพงศ์      กชธรรมคุณ      โกตี๋ 2. นายเอกภพ       เหลือรา           ตั้ง อาชีวะ 3. น.ส.ฉัตรวดี       อมรพัฒน์         โรส
          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ชมรมนครักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกชมรมฯ รุ่นที่ 5 การทำขนมเทียนแก้ว ให้แก่สมาชิกจำนวน 50 คน ณ ที่ตั้งชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี 122 ม. 9 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี            
         เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ นำโดย นายสุวัฒน์ โคตะสิน นำคณะกรรมการชมรมฯและสมาชิกจำนวน 50 คนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557 โดยในพิธีดังกล่าว มีการถวายอาศิรวาทราชสดุดี และถวายสัตย์ปฎิญาณตนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังความตอนหนึ่งที่ว่า… ” ข้าพระพุทธเจ้า ขอให้สัตย์ปฎิญาณว่า จะสนองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี จะพยายามจนสุดความสามารถ ที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชนและประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งพระบรมราชปณิธานต่อไป “      &n
        เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำโดย เรือตรีบรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมี เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2557 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ท้องพระโรงศาลาราชสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์        
Page 33 of 102« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved