เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 13.00-15.30 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี โดยมีนางจินตนา ลิ่มศิวา ครู คศ.3 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการมอบรางวัลประกวดวาดภาพหัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน” โดยมี 3 รางวัล ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล นักเรียนประถมระดับชั้นที่ 1 นักเรียนประถมระดับชั้นที่ 2 พร้อมบรรยายเรื่องในหลวงกับการพัฒนาชนบท บรรยายเรื่องเยาวชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 133 คน สมาชิกชมรมฯ 14  คน … อ่านเพิ่มเติม →
         เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง ให้แก่สมาชิกชมรมฯ 180 คน ณ ที่ทำการชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอก พงษ์วิทย์  คงทน ตำแหน่ง จเรกองทัพภาคที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นางพัชรา  มีภู่ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พิธีรับมอบเสื้อฯ นำกล่าวปฏิญาณตน ร้องเพลงสดุดีมหาราชา ทั้งนี้โดยมีคุณสมศรี ตันติรัตน์ เป็นผู้ประสานงานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา
       เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎ์ธานี ได้จัดกิจกรรมฉายวีดีทัศน์ เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 25/2556 ณ โรงเรียนวัดอัมพาวาส ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 180 คน นักเรียน (มัธยมต้น) จำนวน 80 คน ชาวบ้าน จำนวน 100 คน 
        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎ์ธานี ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี โดยจัดกิจกรรมฉายวีดีทัศน์ เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 24/2556 มีจำนวนนักเรียน (มัธยมปลาย) เข้าร่วมทั้งสิ้น 400 คน
        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 14.00-15.30 น. ณ โรงเรียนศรียาภัย 2 ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ พุฒิวณิชย์ ครู คศ.2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย 2 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมฉายวีดีทัศน์ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และบรรยายให้ความรู้เรื่องในหลวงกับการพัฒนาชนบท เรื่องเยาวชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปเสร็จการบรรยายนักเรียนกล่าวขอบคุณชมรมฯ ร่วมร้องเพลงถวายพระพร เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 216 คน โดยมีสมาชิกชมรมฯ 9 คน จำนวนครู 7 คน นักเรียน … อ่านเพิ่มเติม →
        เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 8.00-14.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติหมูเกาะชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมี นายสุปรีย์ พิชัยยุทธุ์ รองประธานชมรมฯ ร่วมด้วยคณะบริหารชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ เยาวชนวิทยาลัยอาชีวศึกษา สมาชิกชมรมกลุ่มเทคนิคชุมพรรวมทั้งสิ้น 120 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระราชินีนาถฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพยั่งยืนถาวร    
        เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2556 เวลา 09.30-12.00 น.ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันแม่พร้อมพิธีรับมอบเสื้อสัญลักษณ์ ณ โรงเรียนชัฎเจริญ  อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งมีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม 100 คนพร้อมมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ 100 ตัว
        เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2556 เวลา 09.00-16.00 น.ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจ้งวัตถุประสงค์และหลักการดำเนินงานของชมรมฯ พร้อมฉายวีดีทัศน์ ณ.อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีสมาชิกชมรมฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม 300 คนพร้อมมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ 300 ตัว
        เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2556 เวลา 18.00-21.00 น.ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจ้งวัตถุประสงค์และหลักการดำเนินงานของชมรมฯ พร้อมฉายวีดีทัศน์ ณ หมู่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วม 100 คนพร้อมมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ 100 ตัว
        เมื่อวันที่  3 ส.ค.2556 เวลา 09.00-12.00 น.ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมฉายวีดีทัศน์ ณ โรงเรียน บ้านชัฏเจริญ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วม 50 คนพร้อมมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ 50 ตัว
Page 33 of 63« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved