เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนนาทมวิทยา  ตำบลนาทม  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีนายอภิรักษ์  ป้องกัน นายอำเภอนาทม เป็นประธานในพิธี และมีการบรรยายพิเศษจากนายศุภชัย  โพธิ์สุ  บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ทำไมคนไทยจึงรักในหลวง) อ.เจริญสุข  มังคละคิรี  บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 260 คน
        เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 300 คน
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกเยี่ยมสมาชิกที่ผ่านการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง รายที่ 48 ณ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี   
      เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล ฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนสมาชิกชมรม จำนวน 125 คน ในเขตอำเภอเมือง โดยมี นายเทพฤทธิ์ ศรีปัญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสำราญ
         เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2588  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายนิติกร  ขัติยนนท์ และพันตรี สง่า  คำล้าน รองประธานชมรมฯ  ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย ได้จัดงานพิธีแต่งงานควายไทยขึ้น  และ ในพิธีฯ นี้ได้มีพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิต  ควายไทยจำนวนหนึ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ ๙          ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณท่านที่สมาชิกร่วมที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก   ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณท่านที่สมาชิกร่วมที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 
        เมื่อวันที 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-14.30 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำโดย นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ของชมรมฯ และเข้าพบรองผอก.กอ.รมน.สงขลาเพื่อขอสนับสนุนวิทยาการ บรรยายความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันพระมหากษัตริย์ (ทำไมคนไทยจึงรักพระเจ้าอยู่หัว) ในวันจัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ของชมรมฯประจำปี 2558
      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายยงยุทธ  ขัติยนนท์และคณะกรรมการชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมฯ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง พ่อของแผ่นดิน ขึ้น ที่โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 250 คน พร้อมคณะคุณครู  ทางชมรมฯขอบขอบพระคุณท่าน  ผู้อำนวยการ  สิทธิชัย  ระถา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม
       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประธานพิธีเปิดการอบรมฯและมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จ.มหาสารคาม นำโดยประธานฯวีรพงษ์ นำสมาชิกเข้าอบรม 260 คน         ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกร บำรุงบุญ ผอ.กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องในหลวงกับเศรษฐกิจพอเพียง
        เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และฉายวีดีทัศน์ พร้อมทั้งบรรยายสถาบันฯ และ เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เยาวชนและสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมศรีสองรัก โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม จำนวน 250 คน ประธานในพิธี นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม นายศุภชัย โพธิ์สุ บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ทำไมคนไทยจึงรักในหลวง) อ.เจริญสุข มังคละคิรี บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมฯ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ และฉายวิดีทัศน์ พร้อมทั้งบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถีประชาธิปไตย ไทขอนแก่น เพื่อเป็นการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประชาชนและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีนายปิยิน ตลับนาค นายอำเภอเมือง นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย ประหลัดจังหวัด ร่วมพิธี โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
Page 33 of 187« First...«3132333435»...Last »
')
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved