เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมกรรมการบริหาร ผู้ประสานงานอำเภอ ที่ปรึกษา ครั้งที่ 5/2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 30 คน
        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี นำโดย คุณสุนันท์ นีลพงษ์ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกจำนวน 100 คน ร่วมทำบุญเทิดพระเกียรติฯ ณ บ้านละหานใหญ่
             เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ แก่เยาวชนโรงเรียนสามผงวิทยาคม และสมาชิกฯ อ.ศรีสงคราม พร้อมการแสดงวงโปงลาง การรำบายศรีสู่ขวัญ และรำถวายพระพร ของนักเรียนโรงเรียนสามผงวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสามผงวิทยาคม ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยนายนิพนธ์  ติยะบุตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสามผงวิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับมอบเสื้อจำนวน 215 คน
            เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำโดยนายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ได้เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา พร้อมแห่ขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขบวนแห่ทางบกงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา และการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2557 
      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เรือตรีบรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมกรรมการบริหารชมรมฯพร้อมทั้งทำบุญสำนักงานชมรมฯ ในโอกาศเป็นนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมคิด คลำจุ้ย และนายมนัส สุขประเสริฐ  ที่ปรึกษาชมรมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
        เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรือตรีบรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษ์ และ ฉายวืดีทัศน์ฯให้สมาชิกชมรมฯที่เป็นแกนนำเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบางเจ้าฉ่า ตำบลองครักษ์ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำดยมมนวน 200 คน ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ 3 วัยสานใยรักครอบครัว ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตมิ์ฯ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายไพรัตน์ รุ่งสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า เป็นประธานในพิธี
              เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำโดยนายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร โดยมีนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเรื่องราวสถาบันฯ และเศรษฐกิจพอเพียง และนายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมฯ กล่าววัตถุประสงค์ชมรมฯ และหลักการของชมรมฯ 
        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ได้จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ แห่งความเป็นสิริมงคล และฉายวีดีทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีสมาชิกเข้าร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ฯ จำนวน 200 คน โดยมี นายสะอาด แสงรัตน์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธี  ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของชมรมคนรักในหลวง การสวมใส่เสื้อสัญลักษณ์ พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน ในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา   
        เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ชมรมคนรักในหลวง จ.บุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกลงทะเบียน จำนวน 589 คน สมาชิกลงทะเบียนแล้วเข้าหอประชุมนั่งชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนได้เวลาเปิดพิธี เวลา 10.30 น. โดย นายชำนาญ  ละไมไธสง ประธานสภา อบต. ให้เกียรติมาเป็นประธานขึ้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวย ในพิธี และกล่าวปราศัย  จากนั้นประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นายปรีชา  เข็มบุบผา  ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของชมรมฯ สมาชิกขึ้นรับเสื้อตามลำดั
        เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น.  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดรายการเศรษฐกิจพอเพียง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการจัดรายการนอกสถานที่ ณ สวนไผ่ผักหวาน บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นของอาจารย์ประสาน นาคพันธ์ ข้าราชการครูบำนาญ สวนดังกล่าวมีพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งนอกจากจะปลูกพื้นผักหวาน ยังมีอ้อย ไม้ยืนต้นไม้ผลต่าง ๆ เช่นต้นมะม่วง ขนุน ชมพู่ เป็นต้น  มีบ่อที่เลี้ยงปลาไว้หลายชนิด ได้แก่ ปลาไน … อ่านเพิ่มเติม →
Page 33 of 151« First...«3132333435»...Last »
')
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved