วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ที่อุปสมบทในโครงการจำนวน ๑๑๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยคณะสงฆ์ พระพี่เลี้ยง ณ วัดพระธาตุดอยกองมู พระอารามหลวงวัดจองคำ และวัดปางหมู อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ...

            เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พระอารามหลวงวัดจองคำ  ชมรมฯ เป็นเจ้าภาพ ถวาย น้ำปานะ
               เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประดิษฐ์ช่อประธานดอกไม้จันทน์ ณ สำนักพระราชวัง เพื่อดำเนินการจัดทำถวาย ในนามครูต้นแบบ และ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนการสาธิต ถ่ายทอดความรู้แก่ ประชาชนทุกภาคส่วน ต่อไป
           เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางอ่อนศรี  ศรีอัมพร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมมหาราชวัง 
           เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดชพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๓๐ รูป สวดถวายพรพระ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน มีายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีฯ จำนวนมาก ทั้งนี้ ในทุกอำเภอได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารด้วยเช่นกัน
          เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูวิรัช วิริยะธัมโม เจ้าคณะตำบลปางมะผ้า เจ้าอาวาสวัดปางคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ซึ่งมีเจ้าภาพได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ชมรมคนรักในหลวง ตลอดจนประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Page 1 of 41234»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved