เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับกลุ่มชมรมลูกเสือชาวบ้านและจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ทำกองปุ๋ยหมัก และ เป็นวิทยากรบรรยาย ระดมความคิดเห็น "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาชุมชน" ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๙ คน  ...

             เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อาคารศาลาประชาคม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีนายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี 
            เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.สบเมย 
            เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ขุนยวม
            เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ วัดพระธาตุดอยกองมุ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 
           เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ การเรียนรู้การทำน้ำยาซักผ้า และน้ำยาล้างจาน มีนางทับทิม  กวีวัฒน์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน โดยทุกคนได้ให้ความสนใจ มีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานกระบวนการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน การเสวนา สรุปผลการปฏิบัติงาน คุณค่าของผลผลิต ที่เป็นประโยชน์ต่อ สุขภาพ ไม่มีสารเคมี การพึ่งตนเอง การประหยัดค่าใช้จ่ายการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
Page 1 of 512345»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved