เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดพระธาตุกองมูปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด ถวายเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ เพื่อเป็นสื่อเครื่องมือในการศึกษาของคณะสงฆ์ และการศึกษาเรียนรู้ ของนักศึกษา เด็กเยาวชนทั่วไป มีการบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานสงฆ์ ถวายเพลพระ และ จัดเลี้ยงอาหารสมาชิกผู้ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ...

            เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอ่อนศรี ศรีอัมพร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บกวาดขยะ ใบไม้ ทำกองปุ๋ยหมัก             นอกจากนั้นได้มีการเสวนา ประเด็นการเรียนรู้แนวทาง การดำรงชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมในโครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน กล่าวปฎิญานตน และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ของผู้นำแห่งยุคฯ อาจารย์วัลลภ สุวรรณอาภา
            เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๙ น. นางอ่อนศรี  ศรีอัมพร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสมาชิกชมรมฯ กลุ่มจิตอาสา คณะศรัทธาวัด จำนวน  ๕๐ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดพระธาตุดอยกองมู ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ ล้างห้องน้ำ ซึ่งมี หน่วยงานราชการ จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมด้วย
             เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อาคารศาลาประชาคม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีนายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี 
            เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.สบเมย 
            เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ขุนยวม
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved