เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประจวบ  อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี  มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ แสดงปาฐกถา ธรรมะพระราชา ศาสตร์พระราชา และมีการสาธิต การทำน้ำ คอร์โรฟิล เพื่อสุขภาพ น้ำมันคัวซา  ...

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับกลุ่มชมรมลูกเสือชาวบ้านและจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ทำกองปุ๋ยหมัก และ เป็นวิทยากรบรรยาย ระดมความคิดเห็น "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาชุมชน" ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๙ คน  
         เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำบุญถวายเพล พระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๒๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดภูสมะ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
               เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอ่อนศรี ศรีอัมพร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐ คน เข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต 
            เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอ่อนศรี ศรีอัมพร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บกวาดขยะ ใบไม้ ทำกองปุ๋ยหมัก             นอกจากนั้นได้มีการเสวนา ประเด็นการเรียนรู้แนวทาง การดำรงชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมในโครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน กล่าวปฎิญานตน และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ของผู้นำแห่งยุคฯ อาจารย์วัลลภ สุวรรณอาภา
            เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๙ น. นางอ่อนศรี  ศรีอัมพร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสมาชิกชมรมฯ กลุ่มจิตอาสา คณะศรัทธาวัด จำนวน  ๕๐ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดพระธาตุดอยกองมู ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ ล้างห้องน้ำ ซึ่งมี หน่วยงานราชการ จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมด้วย
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved