เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อาคารศาลาประชาคม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีนายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี  ...

            เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมกับชาวชุมชน บ้านปางหมู ณ ห้องประชุมวัดปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง องค์กร ชมรมฯ การรับสมัครสมาชิกใหม่ ความสำคัญของ กิจกรรมชมรมฯ  กิจกรรมจิตอาสา ซึ่งได้รับความสนใจ และสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ทั้งสมาชิกเก่า และสมาชิกที่จะสมัครเข้าชมรมฯ ในปีนี้ 
           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องสารชีวภัณฑ์ และการเพาะเห็ดในท่อนไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เมือง (ที่ทำการชมรมฯ) โดยมีอาจารย์วัลลภ สุวรรณอาภา ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่น ๑ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ สมาชิกทุกคน สนใจ เรียนรู้ ด้วยการลงมือทำ เข้าใจในคุณค่าของการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะปลอดเคมี สารพิษ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เอื้อเฟ้อแบ่งปัน พัฒนาคุณภาพชีวิต ความพอเพียง ความสุขที่ยั่งยืน
           เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพิธีสนามหลวง และกราบสักการะพระสรีรังคาร  ณ วัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร
             วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ที่อุปสมบทในโครงการจำนวน ๑๑๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยคณะสงฆ์ พระพี่เลี้ยง ณ วัดพระธาตุดอยกองมู พระอารามหลวงวัดจองคำ และวัดปางหมู อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต ครบ ๑ ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุดอยกองมู
Page 1 of 512345»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved