เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ แพ้วถาง พัฒนาในพื้นที่สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์โป่งแดง และเตรียมแปลง ปลูกดอกดาวเรือง  ...

           เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางอ่อนศรี  ศรีอัมพร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมมหาราชวัง 
           เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดชพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๓๐ รูป สวดถวายพรพระ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน มีายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีฯ จำนวนมาก ทั้งนี้ ในทุกอำเภอได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารด้วยเช่นกัน
          เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูวิรัช วิริยะธัมโม เจ้าคณะตำบลปางมะผ้า เจ้าอาวาสวัดปางคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ซึ่งมีเจ้าภาพได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ชมรมคนรักในหลวง ตลอดจนประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
         เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และประชาชนชาวอำเภอปาย โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ณ วัดนำ้ฮู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
       เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ แม่ฮ่องสอนบ้านของพ่อ เมืองแห่งความสุข ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระสงฆ์ 29 รูปเจริญพระพุทธมนต์        ในงานมีการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรใน จ.แม่ฮ่องสอนถึง 20 ครั้ง การปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ ได้แก่ต้นไทร สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที
Page 1 of 41234»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved