เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองร้อย. อสจ.ที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญจากที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ให้เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้เยาวชนอาสารักษาดินแดน ( ย.อส.) จำนวน ๑๐๐ คน ฟังตามโครงอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน (ย.อส.) จังหวัดเลย ...

         เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย มอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าทีจิตอาสา บริการคอยดูแล ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ผ่านไปมามาบนถนนสาย ๒๐๑ ที่จุดบริการ บ้านปากปวน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
      เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากชม มีสมาชิกมารายงานตัว จำนวน  ๑๗๕ คน       เวลา. ๑๐.๐๐ น. เมื่อ สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชมประธานในพิธีมาถึง มีสมาชิกมารายงานตัว จำนวน ๒๘๙ คน จึงดำเนินงานตามขั้นตอน. ประกอบด้วย การฟังการบรรยายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ คือโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง น้ำสวยห้วยปลาดุกที่รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔
        เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ โดยมีสมาชิกมาร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๑๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ประกอบด้วยกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ อำเภอเชียงคาน นำโดยนายเศกสิทธิ์ สอนสิงห์ ผู้ประสานงานชมรมรมฯ อำเภอเชียงคาน รวม๑๐ คน เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ประมาณ ๓๐๐ คน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและประช
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved