เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธีวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อ.เมืองเลย มีผู้ร่วมงาน ประมาณ ๕๐๐ คน และอาสาสมัครฝนหลวง ซึ่งมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลยด้วย          ในการนี้ นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องฝนหลวง ที่เป็นศาสตร์พระราชาก่อนพิธีการเริ่ม แล้วทำหน้าพิธีกรต่อดำเนินการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่เป็นการถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มดอกไม้สดของจังหวัดเลยจนเสร็จสิ้นพิธีการ ...

      เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย จำนวน ๓๐๒ คน ลงทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณจุดคัดกรองประชาชน ลานจอดรถ และศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย สมาชิกชมรมส่วนหนึ่ง ได้ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ทั่วไป จำนวน ๑๒๐ แห่ง ตั้งกลุ่มบริการอาหารนายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้แจกถุงมือยางและถุงดำเพื่อคอยเก็บขยะ ขนขยะ ตลอดทั้งวันต่อจากนั้นไดร่วมเป็นทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คอยประชาสัมพันธ์ชี้แจงระเบียบ การเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และบรรยาย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระ
        เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงธรรม ซึ่งชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลยและอำเภอเชียงคาน ร่วมกันจัดที่ วัดป่าศรีภูทอก ตำบลเลียงคาน อำเภอเชียงคาน โดยมีสมาชิกชมรมฯ อ.เชียงคานเข้าร่วม ๖๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้นำจิตอาสาเฉพาะกิจที่เป็นสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย จำนวน ๗๐ คน และมีจิตอาสาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ ภูกระแต มทบ ๒๘ อาชีวศึกษา เลยพิทยาคม ฯลฯ รวมแล้วประมาณ ๕๐๐ คนมาร่วมกัน ในการทำกิจกรรม Big cleaning day รอบๆ บริเวณที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดเลย มีนายชัยวัฒน์.  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมตรวจเยี่ยมและถ่ายภาพด้วย ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลยยังได้นำถุงดำ ถุงมือยาง ไม้กวาด มาร่วมทำความสะอาด ปัดกวาด ซ่อมแซมดอกดาวเรืองให้สวยงาม
       เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย จากแหล่งชุมชนต่างๆ จำนวน ๒๐ คน ร่วมกับทหารจาก มทบ ๒๘ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน รวมประมาณ ๒๐๐ คน ได้ไปร่วมทำกิจกรรมตกแต่งสถานที่รอบพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเลย บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย และศาลจังหวัดเลย โดยมีนายวิฑูรย์ วิมลเศรษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลยเป็นผู้อำนวยการการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมโดยทำความสะอาด บริเวณ การปลูกต้นดาวเรืองสมาชิกจากโรงพยาบาลเลย นำไม่กวาดมามอบให้ นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมฯ นำถุงมือ ยางในการปลูกต้นข้าว กข.๖
       เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาวัดป่าศรีภูทอก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย พร้อมสมาชิกชมรมฯ อำเภอเชียงคาน ได้นำน้ำเต้าหู้ น้ำปานะ ไปถวายพระสงฆ์ที่บวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๗ รูป มีสมาชิกชมรมฯ ร่วมอุปสมบท และจำพรรษาอีก ๑๐๐ รูป ผู้ร่วมพิธีอีก ๓๐ คน และก่อนที่จะสวดเจริญพระพุทธมนต์ทำวัตรเย็น ได้มีการบรรยายหัวข้อ พระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา
Page 1 of 1712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved