เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามที่ทางราชการกำหนด ๒ ดอกคือ ดอกดารารัตน์ และดอกกุหลาบ ช่อใหญ่ มีสมาชิก และผู้สนใจเข้าอบรมจำนวน ๕๐ คน        การอบรมเริ่มจากนายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย บรรยายลำดับพิธีจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ตามโบราณราชประเพณี โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา เลย สมาชิกสามารถดำเนินการปฏิบัติตามวิทยากรแนะนะ จนสำเร็จ ส่วนอุปกรณ์ที่เหลือจะเก็บไว้ที่แผนกคหกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เพื่อให้ผู้สนใจใช้เวลาว่าง เข้าไปประดิษฐ์เพิ่มเติมและจะดำเนินการไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม ให้ได้มากที่ส...

        เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวง อำเภอเชียงคาน กลุ่มสาวน้อย ๑๐๐ ปี เมืองเชียงคาน และนักเรียน โรงเรียนเชียงคาน สมัครร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
          เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการบวงสรวง พระบรมรูปทรงม้าจำลอง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นได้ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย ผู้แทน มทบ. ๒๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย มาร่วมพิธีประมาณ ๒๐๐ คน มีนานธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์ กรรมการฝ่ายศาสนพิธีกร ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย เป็นเจ้าหน้าที่นายภัทรวุฒิ บุญลือ กรรมก
         เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ได้ออกเยี่ยมผู้นำแห่งแห่งยุคฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง ที่ศูนย์เรียนรู้ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน นายเมตตา ทุมมาลา บ้านโนนสว่าง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อติดตามการดำเนินจัดทำลานผสมปุ๋ยหมัก ได้พบกับเกษตรกร ที่มาอบรมการทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่าเพื่อผลิตเชื้อชีวพันธุ์ แก้เชื้อโรคในพืช เช่น ข้าว ฯลฯ ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ และได้ร่วมบรรยายพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศาลเจ้าพ่อปากเหือง บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย โดยการประสานงานของ นายเศกสิทธิ์ สอนสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย อ.เชียงคาน และได้รับอนุญาตจาก นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคาน มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นชาวบ้านดีหมี จำนวน ๖๐ คน สมาชิกชมรมฯ เชียงคาน ๒๐ คน โดย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้บรรยายพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร และวัตถุประสงค์ของชมรม ต่อจากนั้นได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท
       เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ภูหอ จำนวน ๕๐ คน ฟังก่อนที่จะเดินทางไปทัศนศึกษา ที่ กทม. และ จ.ชลบุรี เสร็จแล้วได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved