เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๐๒.๐๐ น. ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมจังหวัด / อำเภอ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมพิธีมงคลการสวดมนต์ข้ามปี ด้วยกิจกรรม : ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย...ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ภายใต้ความร่วมมือ ๕ หน่วยงานได้แก่ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด องค์การบริหาร ส่วนตำบลถ้ำรงค์ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์(ผ่านผดุง )และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พิธีสวดมนต์ข้ามปีได้รับเกียรติจาก ท่านสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด มาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม การเจริญจิตภาวนา การทอดผ้...

       เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมกับชมรมคนรักในหลวงอำเภอชะอำ นำโดยนายเรวัติ ระหว่างบ้าน จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ เป็นจุดที่ ๒ โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ เป็นประธานในพิธีมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี เขตอำเภอชะอำ เข้าร่วมงาน ๒๐๐ คน
       เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัด/อำเภอ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ จุดที่ ๑ โดยมีนายสุธี เล้าประเสริฐกุล นายอำเภอแก่งกระจาน ในฐานะผู้แทนได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรีเขตอำเภอแก่งกระจานเข้าร่วมงาน ๑๐๐ คน
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น. ณ ลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมจังหวัด/อำเภอ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเพชรบุรี ทุกหน่วยงาน ภายใต้การนำของนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่อการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม /วันชาติไทย /วันดินโลก
    เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง วัดคงคารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมจังหวัด/อำเภอ จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทยเทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดเพชรบุรี” โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี  ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๙๙๙ คน โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีการถวายบังคมตามราชประเพณี เพื่อน้อมถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 การขับร้องบทเพลงต้นไม้ของพ
       เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมจังหวัดและอำเภอ มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับ นายอำเภอบ้านลาด (ท่านสุนีรัตน์ ภู่ขำ) เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลน้ำท่วม รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าทีจิตอาสาทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะ ภายหลังจากเกิดอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved