เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมจังหวัด/อำเภอ และประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรมตามหลักการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ...

         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ วัดท่าศาลาราม อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดและอำเภอ คือ  คุณวัฒนา เมืองงาม คุณนรารัตน์ นิยมไทย คุณศุภวิชญ์ เคยบรรจง  คุณพรรัตน์ เคยบรรจง คุณชนากานต์ เคยบรรจง พันเอกประสิทธิ์ พัชรพิสุทธิ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอบ้านลาด และคุณเสริ่น ปานแก้ว เลขานุการชมรม คนรักในหลวงอำเภอบ้านลาด คุณประสงค์ หอมนาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอบ้านลาด จำนวน ๓๕๐ คน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม การจ
        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๘ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมพับกระทงกระดาษสำหรับใส่อาหารเลี้ยงพสกนิกรของพ่อหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกที่มาร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง กทม. นำโดยคุณเรวัติ ระหว่างบ้าน ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอชะอำ และสมาชิกชมรม จำนวน ๕๐ คน ซึ่งในระหว่างดำเนินกิจกรรม ได้จัดให้มีการไว้อาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต
           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐-๐๘.๐๐ น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัด/อำเภอ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีประชาชน นักเรียน/นักศึกษา โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
       เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ ณ วัดป่าเด็งธรรมิการาม อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัด/อำเภอ คือ คุณศุภวิชญ์ เคยบรรจง  คุณพรรัตน์ เคยบรรจง และคุณเสริ่น ปานแก้ว เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับพี่น้องประชาชน และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอแก่งกระจาน จำนวน ๖๐๐ คน นำโดยคุณวิทยา ฉาวดี ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอแก่งกระจาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ สิ่งที่น่า
         เมื่อวันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี นำคณะกรรมการชมรมฯ อำเภอต่างๆ พร้อมสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี รวม ๗๐๐ คน เข้าร่วมจัดงานเกษตรแฟร์เพชรบุรี ภายใต้กิจกรรม "เสริมสร้างสังคมคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี สื่อมวลชน เกษตรกรและประชาชน เข้าร่วมงาน ในโอกาสดังกล่าวนี้  ดร.สุรพล เคยบร
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved