เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมกับชมรมคนรักในหลวงอำเภอ นำโดย นายวิทยา ฉาวดี ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอแก่งกระจาน จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ จุดที่ ๒ โดยมีนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี (อำเภอแก่งกระจาน) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗๐ คน ...

      เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จากอำเภอเมือง อำเภอบ้านลาด อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ จำนวน ๙๕ คน เดินทางไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ที่พระลานพระราชวังดุสิตและ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร สมาชิกได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานมาสู่ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า
     เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินภารกิจดังนี้      - เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี นำคณะกรรมการจังหวัดและอำเภอพร้อมประชาชนทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแบบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ตามโครงการ “ครอบครัวคุณธรรม” ตามหลักการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน       - เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมหารือกับ ชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านลาด เพื่อวางแผนการ
      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี นำคณะกรรมการบริหารชมรมจังหวัด อำเภอ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญ ตักบาตร เจริญจิตภาวนาตักบาตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้กรอบภารกิจของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ในการเสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
     เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเชิญจากนายประสงค์หอมนาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสนบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอบ้านลาด จำนวน ๑๐๐ คน
     เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  ซึ่งในวันนี้มีผู้บริหารการศึกษา คณะครูในฐานะสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมมงคลครั้งนี้ประมาณ ๕๐๐ คน โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานในพิธี นับว่าเป็นกิจกรรมที่ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรีได้มีส่วนร่วมในพิธีสำคัญนี้
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved