เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ออกเยี่ยม และพัฒนาบ้านผู้ยากไร้ และมอบชุดยังชีพนางกำไร บรรดาศักดิ์  ม.๔ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี นายสัญชัย อินทสุวรรณ์ ม.๒ ต.บ่อยาง แ.สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี             พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมบ้านผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ทำกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพเสริม บ้านนางละมัย พุ่มกลิ่น การทำขนมบัวลอยเบญจรงค์ บ้านนางลำเพย กลัดเปีย การทำเห็ดแปรรูป ...

           เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อาคารภักดี อทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ มีพันเอกพรชัย นพรัตน์ รองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
              เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายขัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ  บริเวณหน้าอำเภอสว่างอารมณ์ มีร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารามณ์  นายสมคิด พวงชื่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์  เข้าร่วมกิจกรรม
             เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอเมือง ๓๐ คน อำเภอ หนองขาหย่าง ๖๐ คน อำเภอสว่างอารมณ์ ๕๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวัยเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
              เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับหน่วยงานชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหนองขาหย่างเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทุกส่วนราชการที่เป็นจิตอาสา  ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ / ทำความสะอาด บริเวณบ้านผู้สูงอายุ / ผู้ยากไร้ ณ บ้านนางสงัด เลขที่ ๑๖ ม.๔ ต.ดอนกลอย  มีนายอำเภอหนองขาหย่างร่วมดำเนินการด้วย
            เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกับอำเภอหนองขาหย่าง จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันจัดลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดบ้านผู้ประสพอุทกภัย ๗ หลัง และสถานที่วัดกลุมเข้า ตรวจสุขภาพเบื้องต้น พื้นที่ตำบลหลุมเข้าอำเภอหนองขาหย่างจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอหนองขาหย่าง เป็นประธานในพิธี และมีจิตอาสาอำเภอหนองขาหย่างชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอ นองขาหย่าง ตำรวจภูธรอำเภอหนองขาหย่างร่วมกิจกรรม
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved