เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานีนำคณะกรรมการ ผู้นำแห่งยุค และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ อำเภอหนองขาหย่าง ๖ คน  อำเภอทัพทัน ๘ คน โดยมีพลตรีศุภกร เทอดสุวรรณ  ผู้จัดการชมรมคนรักในหลวงภาค ๓  ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกร่วมทำกิจกรรมของจังหวัดอุทัยธานี ...

             เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดห้วยรอบ ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาอย่าง จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอหนองขาหย่าง 
            เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมทำกิจกรรมร่วมทำบุญโรงทานอาหารนำน้ำดื่ม ทำบุญบรรพอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดเก้านิ้ว ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาอย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
             เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๐ คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดบริเวณวัดเก้านิ้ว ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาอย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
               เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สะอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน เข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
             เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกับอำเภอสว่างอารมณ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาด วัดดอนเพชร 
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved