เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 07.00 - 14.00 น นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานีพร้อมคณพกรรมการจัดกิจกรรมพิธีเผยแพร่พระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริย์ฯและมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมพร้อมปฏิญานตนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับสมาชิกชมรมฯอำเภอลานสัก จำนวน 300 คน โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและพันเอกพรชัย นพรัตน์ ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการอำเภอลานสักให้เกียรติร่วมงาน  ...

             เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกับอำเภอสว่างอารมณ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาด วัดดอนเพชร 
           เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ออกเยี่ยม และพัฒนาบ้านผู้ยากไร้ และมอบชุดยังชีพนางกำไร บรรดาศักดิ์  ม.๔ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี นายสัญชัย อินทสุวรรณ์ ม.๒ ต.บ่อยาง แ.สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี             พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมบ้านผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ทำกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพเสริม บ้านนางละมัย พุ่มกลิ่น การทำขนมบัวลอยเบญจรงค์ บ้านนางลำเพย กลัดเปีย การทำเห็ดแปรรูป
           เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน ร่วมเฝ้ารอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
           เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง
          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ หอประชุมศาลาประชาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีนายพีระพล  ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved