เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนชุมชนเมืองบ้านการุ้งมิตรภาพ ๕๒ อำเภอบ้านไร่ มีนายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน  ...

             เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๐ คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดบริเวณวัดเก้านิ้ว ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาอย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
               เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สะอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน เข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
             เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกับอำเภอสว่างอารมณ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาด วัดดอนเพชร 
           เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ออกเยี่ยม และพัฒนาบ้านผู้ยากไร้ และมอบชุดยังชีพนางกำไร บรรดาศักดิ์  ม.๔ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี นายสัญชัย อินทสุวรรณ์ ม.๒ ต.บ่อยาง แ.สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี             พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมบ้านผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ทำกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพเสริม บ้านนางละมัย พุ่มกลิ่น การทำขนมบัวลอยเบญจรงค์ บ้านนางลำเพย กลัดเปีย การทำเห็ดแปรรูป
           เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน ร่วมเฝ้ารอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved