เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ และ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ...

        เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเสน่ห์ บุญสุข ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๘ คน เดินทางไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชม"งานอุ่นไอรักคลายความหนาว" ที่พระลานพระราชวังดุสิตและ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
       เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๒๕ คน
        เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงานการจัดทัพเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ                       ๑. เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ถนนพระพัสวษา ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี                       ๒. เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
    เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ตามภารกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดตั้งโรงทาน อาหารเลี้ยงทุกท่านที่มาร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์ ในแต่ละอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน
Page 1 of 41234»
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved