เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ตามภารกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดตั้งโรงทาน อาหารเลี้ยงทุกท่านที่มาร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์ ในแต่ละอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน ...

           เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๐๐ คน
       เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรับมอบดอกไม้จันทน์ จาก บริษัท ปตท. ณ ปั้ม ปตท. ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐,๐๐๐ ดอก
          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๓ คน
          เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยการเกษตรด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วม ๔๕๐ คน
      เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๒ คน
Page 1 of 3123»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved