เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเสน่ห์ บุญสุข ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการ ได้นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๗ คน จากทุกอำเภอ ศึกษาดูงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ที่พระลานพระราชวังดุสิต กทม.เป็นการเดินทางมาเยี่ยมชมงานครั้งที่ ๒ ต่อจากครั้งแรกเมื่อ ๒๖ ก.พ.๖๑ ...

    เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ตามภารกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดตั้งโรงทาน อาหารเลี้ยงทุกท่านที่มาร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์ ในแต่ละอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน
      เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำจิตอาสาไปเตรียมการจัดสถานที่และดอกไม้จันทน์ พร้อมจัดอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงาน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๐๐ คน
         เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร และชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๔๐ คน
       เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐ คน
            เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และพาคณะกรรมการชมรมฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐ คน
Page 1 of 3123»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved