เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายเสน่ห์ บุญสุข ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ...

         เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีรับมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (สีขาว)  ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๓๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน
             เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายเสน่ห์ บุญสุข ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ รวม ๘๐ คน ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
         เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายเสน่ห์ บุญสุข พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกไปร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ร้านธารากาชาด ในวันที่ ๑๘ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๒๕ คน
        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Page 1 of 212»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved