เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ณ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ...

           เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพรหมสาคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีนายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธาน มีผู้เข้ารับมอบเสื้อ จำนวน ๒๗๔ คน 
             เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ ห้องประชุม อบต.บางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๓ คน
             เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี จัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์วัดกุฎีทอง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี              ชมรมฯ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง หน้าพุทธมณฑลวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี              ชมรมฯ อำเภอท่าช้าง จัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
            เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมชมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ นายมงคล ช่างสลัก หมู่ที่ ๓ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
          เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมเรื่องชุมชนพอเพียง กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หมู่บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ ๔ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
Page 1 of 41234»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved