เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมชมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ นายมงคล ช่างสลัก หมู่ที่ ๓ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  ...

            เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บผักตบชวา ณ แม่น้ำน้อย หมู่ ๗-๘ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี  จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน  ณ หอประชุมหอมนวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี
            เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมทำดอกไม้จันทน์ ๑ ดอก ๑ ความดี ๑ ความจงรักภักดี ณ อบจ.สิงห์บุรี โดยทำสถิติ ๑๙๐๑ ดอก ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุด ด้วยความสามัคคี ของทุกคนในชมรมฯ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๕๕ คน
            เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง และศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์งานศิลปะ ในตำบลช้างใหญ่ 
          เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผศ.พิชัย เพชร รักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี นำสมาชิกชมรมฯ เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงรัชการที่ ๙ ของคุณสายพิน ชูเชื้อ    
Page 1 of 3123»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved