เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ ห้องประชุม อบต.บางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๓ คน ...

             เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐            ช่วงเย็น ร่วมพิธีวางพานพุ่นเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนชันถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
              เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประ โยชน์ทำความสะอาด ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี สมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน             กิจกรรมบำเพ็ญประ โยชน์ทำความสะอาด ณ เทศบาลถอนสมอ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี สมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน             กิจกรรมบำเพ็ญประ โยชน์ทำความสะอาด ณ วัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บผักตบชวา ณ แม่น้ำน้อย หมู่ ๗-๘ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี  จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน  ณ หอประชุมหอมนวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี
            เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมทำดอกไม้จันทน์ ๑ ดอก ๑ ความดี ๑ ความจงรักภักดี ณ อบจ.สิงห์บุรี โดยทำสถิติ ๑๙๐๑ ดอก ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุด ด้วยความสามัคคี ของทุกคนในชมรมฯ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๕๕ คน
Page 1 of 3123»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved