วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดและเก็บขยะ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน ...

               เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ อบต.ท่างาม และ สสส.จังหวัดสิงห์บุรี  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เก็บกวาดวัชพืช ณ โรงเรียนวัดกำแพง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีนายอำเภออินทร์บุรี มาเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน  
        เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาด และการให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์  โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ให้เกียรติมาเป็นปะธาน ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน
             เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีนายอำเภอท่าช้าง เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๖๙ คน
               เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดและเก็บวัชพืช ณ วัดบ้านสร้าง ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๐ คน
             เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน
Page 1 of 512345»
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved