เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดและเก็บวัชพืช ณ วัดบ้านสร้าง ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๐ คน ...

            เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ณ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ และให้ความรู้การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เทศบาลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึก และพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
           เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพรหมสาคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน
             เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ปฏิบัติธรรม และเรียนรู้ฐานความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดถอนเสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
Page 1 of 41234»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved