เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เก็บปฎิกูล ณ วัดสังฆราชาวาส อำเภอเมืองสิงห์บุรี             และจัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ ณ วัดสังฆราชาวาส อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยร่วมกับสมาชิก ทสม. นักเรียนวัดสังฆราชาวาส และประชาชนทั่วไป ในการนี้ท่านนายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน ...

             เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีนายอำเภอท่าช้าง เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๖๙ คน
               เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดและเก็บวัชพืช ณ วัดบ้านสร้าง ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๐ คน
             เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน
                เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว  ณ ลานพระราชวังดุสิต
              เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.พิชัย เพชรรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อสังคม ทำความสะอาด และจัดเก็บวัชพืชบริเวณโดยรอบ วัดอุตมพิชัย ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และการบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๐ คน
Page 1 of 512345»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved