เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม "ทำความดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชา เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมี คณะครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับเป็นการเตรียมพื้นที่ จัดโครงการ ชมรมคนรักในหลวงสระบุรี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ ๑๘ จัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ถวายราชา” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี ในวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๑ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยมีผู้ว่าราชการจังห...

       เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุภาพ สุนทรนนทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นายหยุด แช่มประเสริฐ์ ประธานชมรมฯ อ.วิหารแดง นางสมพร แช่มประเสริฐ์ เลขานุการชมรมฯ อ. วิหารแดง นางศิราลักษณ์ ศุภพิมล เลขานุการชมรมฯ นายชยพล แจ้งเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ได้ไปเยี่ยม และติดตามขยายผลโครงการเลี้ยงกบ ของผู้ใหญ่สังวาล คชประเสริฐ ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑
     เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุภาพ สุนทรนนทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี จัดประชุมสามัญสัญจร ประจำเดือน พ.ค ๖๑ ณ บ้าน นางพเยาว์ สุขมงคล ประธานอำเภอพระพุทธบาท ที่ชุมชนซอย ๙ ถ. หลังโรงพยาบาลพระพุทธบาท อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี มีผู้ร่วมประชุม ๓๐ คน
     เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๓ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณโยชน์เพื่อสังคม ในโครงการ "จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
     เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางศิราลักษณ์ ศุภพิมล เลขานุการชมรมฯ นำกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม จำนวน ๕๐ คน ณ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในการนี้ นางทองเยี่ยม ศรศรี ประธานชมรมฯ อ. แก่งคอย ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๕ ทุน ให้กับ ผ.อ. โรงเรียนสองคอนวิทยาคม และทางชมรมฯ ได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับ นางสาวกวิศรา ศรศรี ที่เป็นบุคคลพอเพียงดีเด่นในครั้งนี้
      เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุภาพ สุนทรนนท์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการพร้อมสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีพระนครคีรีเป็นพระราชวังที่ประทับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นพระราชวังฤดูร้อน จากนั้นได้นำคณะกรรมการและสมาชิกฯ อ.เสาไห้  เดินทางไป จังหวัด ราชบุรี เยี่ยม เมืองโบราณ ชุมชนบ้านคูบัว ตลาดชุมชน ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อประสานความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยน ความรู้  ซึ่งกันและกัน เนื่องจาก สมาชิก อ.เสาไห้  อ.เมือง จ.สระบุรี หลายคน สืบทอดมาจาก เชื้อสา
Page 1 of 1712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved