เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำสมาชิกชมรมฯ นำโดย นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ เดินทางเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ  พระเมรุมาศจำลอง ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ กราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ด้านนอกพระอุโบสถ พร้อมกันนี้คณะกรรมการและสมาชิกฯ ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต         จากนั้นคณะได้เดินทาง เข้ากราบเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ ๙ วัดบวรนิเวศราชวรวิหา...

       เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ นายหยุด แช่มประเสริฐ์ ประธานชมรมฯ อ.วิหารแดง นางทองเยี่ยม ศรศรี ประธานชมรมฯ อ.แก่งคอย และกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ นายสังวาล คชประเสริฐ์ และมอบทุนสานต่อโครงการเลี้ยงกบในชุมชน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
         เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำโดยนายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชมรมฯ วาระการประชุม ปรับเปลี่ยนคณะที่ปรึกษา กรรมการใหม่และปรึกษาหารือจัดกิจกรรมวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สโมสรสระว่ายน้ำหมู่บ้านรุ่งเรือง ถ.เทศบาล ๔ อ. เมือง จ. สระบุรี มีผู้ร่วมประชุม ๒๓ ท่าน
          เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๕๐ น. นางสาวภัทธิชา นันทคุณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ และนายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้นำดอกไม้จันทน์ดอกเล็กจำนวน ๑,๐๑๙ ดอก พร้อมด้วยดอกไม้จันทน์ช่อใหญ่ มอบดอกไม้จันทน์ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายอำเภอ กกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ
        เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุภาพ สุนทรนนท์ ปรานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงสระบุรี มอบดอกไม้จันทน์ให้กับ ท่านบันฑิตย์ เทวีทิวารักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จำนวน ๒,๑๑๙ ดอก
         เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำโดย นายสุภาพ  สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมทำดีให้พ่อ ๓ ครั้งในวันเดียว ประกอบด้วย ๑). บันทึกภาพถ่ายทำประกอบเพลงน้ำพระทัยพ่อ แต่งเพลงโดยนายหยุด แช่มประเสริฐ์ ได้มอบเพลงให้ชมรมฯ สระบุรี ณ สวนมิ่งมงคล อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ๒). ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ๓). ร่วมปลูกดอกดาวเรืองกับมลฑลสถานบกที่ ๑๘ ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.สระบุรี
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved