เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอรรถ์  สุขะ ผู้นำแห่งยุคฝน รุ่นที่ ๒ (รองประธานชมรมฯ อ.วิหารแดง) และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่บ้านลำฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร งานแปรรูปสัตว์น้ำจืด" ณ บ้านโคกน้ำบ่อ ม.๗ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๓๒ คน ...

      เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำโดยประธานชมรมฯ  ที่ปรึกษาชมรมฯ คณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ได้ไปร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม "ทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและเลี้ยงพระเพล บริเวณวัดเขาเงิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี มีผู้ร่วมกิจกรรม ๖๓ คน "เราทำดีด้วยหัวใจ เราทำได้ทุกที่ ตลอดปี"
     เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี ประชุมสามัญประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประชุมสัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจร (ฟาร์มเห็ดลุงหยุด) ต.คลองเรือ อ. วิหารแดง จ. สระบุรี และ ศึกษาเรียนรู้การเพาะเห็ด รวมทั้งทำอาหารจากเห็ด ทำทอดมันจากเห็ด
      เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นำโดยนายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดครองไทร (ฉัตรราษบำรุง) อ.วิหารแดง จ.สระบุรี จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีนายอำเภอวิหารแดงเป็นประธานในพิธี
      เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" ที่วัดม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
      เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำโดย นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมอวัฒนานุกูล อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๒๐ คน โดยมีนายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานในพิธีเปิด
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved