เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการและเยี่ยมชมกิจกรรมของผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๒ (นางเมตตา ตั้งสมบูรณ์) ณ รพ.สต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร โดยมี กรรมการและที่ปรึกษาร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕ คน ...

         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ (วันคล้ายวันสวรรคต) ณ วัดต่างๆ ที่ใกล้บ้าน จ.สมุทรสาคร
         เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมทอดกฐินสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นจำนวนเงิน ๗๕๗,๗๒๙ บาท
             เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการ กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ณ คลองโคกขาม (คลองประวัติศาสตร์ท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์) และทำความสะอาดวัดโคกขาม ตลาดน้ำโคกขาม โดยมีกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๗ คน
       เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๒๐๐ คน ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหา มหาราชินี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี  
           เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎษคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบเสื้อชมรมฯ สีขาว และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา พร้อมทั้งร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
Page 1 of 212»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved