เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดน้อยนางหงษ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๒ คน ...

       เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร (อ.กระทุ่มแบน) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดล้างห้องน้ำและบริเวณวัด ณ วัดท่ากระบือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน
      เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยมีสมาชิกไปศึกษาดูงานจำนวน ๕๐ คน
       เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย ร่องระบายน้ำ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (พระอารามหลวง) โดยมีสมาชิกชมรมฯ อำเภอเมืองฯ ร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๒ คน
         เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร นำ คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เข้ารายงานพร้อมอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ทางชมรมคนรักในหลวง จ.สมุทรสาคร ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ให้การต้อนรับพร้อมแจกของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่กับทุกคน
       เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนชองสมาชิกชมรมฯ ให้แก่สมาชิกจำนวน ๓๕๐ คน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ เป็นประธานในพิธี ณ วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
Page 1 of 3123»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved