เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีสมาชิกร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐ คน ...

     เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ การถ่ายทำวีดีโอเพื่อการค้าออนไลน์ และการทำอาหารก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง ขนมชั้นสมุนไพร และฟลุ๊ตสลัด ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว ​
      เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว กรรมการและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๒ คน
   เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาปรับปรุงพุทธมณฑลสมุทรสาคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน ในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมมีสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๒๐ คน
      เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐ คน
    เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๑๕ คน
Page 1 of 41234»
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved