เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย ร่องระบายน้ำ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (พระอารามหลวง) โดยมีสมาชิกชมรมฯ อำเภอเมืองฯ ร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๒ คน ...

       เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการและเยี่ยมชมกิจกรรมของผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๒ (นางเมตตา ตั้งสมบูรณ์) ณ รพ.สต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร โดยมี กรรมการและที่ปรึกษาร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕ คน
       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาปัญหาสุขภาพกับสมัชชาสุขภาพ จ.สมุทรสาคร ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน
       เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกชมรมฯ ได้บริจาคเงินและสิ่งของจำนวน ๑๘,๔๐๐๐ บาท ให้กับสมาชิกชมรมฯ ที่ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ต.หนองสองห้องอ.บ้านแพ้วจ.สมุทรสาครมีสมาชิกเข้าร่วม ๕๓ คน
       เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมโรงทาน เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง จำนวน ๓,๐๐๐ ชาม และน้ำผลไม้จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด ให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศจำลองวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐๐ คน
      เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ถวายดอกไม้จันทน์และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ รูป ณ วัดหลักสี่ฯ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
Page 1 of 212»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved