เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๒๐๐ คน ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหา มหาราชินี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี  ...

          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยอ.ธีระชัย บุญอารีย์ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หน้าศาลากลางจ.สมุทรสาคร โดยมีผู้ว่าราชการจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี
          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร โดยมีประธานมูลนิธิบุคคลพอเพียง พลโทผดุง นิเวศวรรณ และปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved