เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๑๓ คน ได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกระพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ จำนวน ๑๖,๒๔๐ บาท ...

         เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติจากนายอำเภอบางคนที เป็นประธานในพิธีจัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ พร้อมกันนี้ได้รับความกรุณาจากทีมขุนศึกจากกองทัพบกร่วมบรรยายประกอบการแสดงแสง สี เสียง ในชุดสถาบันพระมหากษัตริย์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกจากอำเภอบางคนที อำเภออัมพวา และอำเภอเมืองเข้ารวมพิธีประมาณ ๔๕๐ คน ณ วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕๐ คน ร่วมกับจิตอาสาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ วัดเกษมสรณาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นาวาเอก ทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกจำนวน ๑๒๐ คน ร่วมพิธี บวชเนกขัมถือศีล ๘ และทำบุญแลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเกาะแก้ว อ.บางคนที สมุทรสงคราม เสร็จแล้วช่วงบ่าย ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
        เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา จำนวน ๓๐ คนร่วมกันตัดหญ้า เก็บขยะบริเวณ ทำความสะอาดถนน บริเวณมูลนิธิชัยพัฒนาและชุมชนประชาอุทิศ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
        เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงพื้นที่ตำบลแควอ้อมและตำบลใกล้เคียง รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพลับพลาที่ประทับ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หมู่ ๕ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดขยะ ผักตบชวา วัชพืชทำความสะอาด รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณลำคลองสาธารณะ                                        
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved