เมื่อวันที่ ๑๗ สองหาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงสมุทรสงคราม จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมงาน "ดนตรีรวมใจภัคดิ์ พิทักษ์สถาบัน" ซึ่งจัดโดย อบจ.สมุทรสงคราม ...

         เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแควอ้อม บางแค  เหมืองใหม่ ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ ณ สถานีอนามัย ตำบลเหมืองใหม่ ประมาณ ๖๐ คน
         เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
           เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ช่วงบ่าย นาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ พร้อมคณะกรรมการและแกนนำชมรมคนรักในหลวงระดับอำเภอ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆของชมรม อาทิ การถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ กิจกรรมอบรมอาชีพให้กับสมาชิกชมรมฯ  ซึ่งในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพ
          เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวง อ.บางคนที จำนวน ๑๒ คน นำโดย นาวา เอก ทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมฯ ได้นำวิทยากรกระบวนการ ไปให้ความรู้ด้านออกกำลังกาย และนันทนการ ให้กับสมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภาคกลาง สมุทรสงคราม และทำอาหาร ผัดไทย ขนมถ้วยตะไล เลี้ยงสมาชิกจำนวน ๘๕ คน
      เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงสมุทรสงคราม จากตำบลแควอ้อม บางแค เหมืองใหม่ และผู้สูงอายุ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ที่ อนามัย เหมืองใหม่ มีสมาชิกเข้าร่วม ประมาณ ๖๐ คน
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved