เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมพิธี ศาสนสัมพันธ์มหากุศลถวาย ในหลวง ร.๑๐ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๖ พรรษา ที่ อาสนวิหารพระแม่บังเกิด อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ...

          เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” นำโดยนาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกจากทั้ง ๓ อำเภอ แต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามไปร่วมงานครั้งนี้จำนวน ๖๗ คน บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน ความสุข ความประทับใจที่ได้มีโอกาสสวมชุดไทยย้อนกลับไปในอดีต
        เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรม "เราทำความความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
        เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำอาหารไปเลี้ยงเด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
         เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นาวาเอก ทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ออกเยี่ยมและมอบขนมไทยฝีมือสมาชิก ให้กับ จนท.ด่านจุดตรวจความปลอดภัย ในเขต อ.บางคนที
         เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติจากนายอำเภอบางคนที เป็นประธานในพิธีจัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ พร้อมกันนี้ได้รับความกรุณาจากทีมขุนศึกจากกองทัพบกร่วมบรรยายประกอบการแสดงแสง สี เสียง ในชุดสถาบันพระมหากษัตริย์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกจากอำเภอบางคนที อำเภออัมพวา และอำเภอเมืองเข้ารวมพิธีประมาณ ๔๕๐ คน ณ วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved