เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรม "เราทำความความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ...

        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นาวาเอก ทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกจำนวน ๑๒๐ คน ร่วมพิธี บวชเนกขัมถือศีล ๘ และทำบุญแลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเกาะแก้ว อ.บางคนที สมุทรสงคราม เสร็จแล้วช่วงบ่าย ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
        เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา จำนวน ๓๐ คนร่วมกันตัดหญ้า เก็บขยะบริเวณ ทำความสะอาดถนน บริเวณมูลนิธิชัยพัฒนาและชุมชนประชาอุทิศ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
        เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงพื้นที่ตำบลแควอ้อมและตำบลใกล้เคียง รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพลับพลาที่ประทับ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หมู่ ๕ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดขยะ ผักตบชวา วัชพืชทำความสะอาด รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณลำคลองสาธารณะ                                        
        เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๐ คน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม
          เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๖ คน
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved