เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๐ คน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ...

        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. น.อ.ทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต ณ บริเวณตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
     เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. น.อ.ทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต ณ วัดปากง่ามพระยาญาติ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
       เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม จากอำเภอต่างๆ ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต ณ วัดปากง่ามพระยาญาติ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
       เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ น.อ.ทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ๑๓๒ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดเกตการาม อำเภอบางคนที สถานที่จัดพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยมีลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางคนที องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ข้าราชการและพนักงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และผู้ลงทะเบียนจิตอาสาของอำเภอบางคนที ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
         เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุดที่ ๑  
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved