เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช  ณ มลฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  โดยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับอำเภอเมืองฯ อำเภอบางพลีจัดที่วัดบางพลีใหญ่ใน  อำเภอพระประแดงจัดที่วัดทรงธรรมวรวิหาร  อำเภอบางบ่อจัดที่วัดสุคนธาวาส  อำเภอบางเสาธงจัดที่วัดศิริเสาธงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จัดที่วัดพระสมุทรเจดีย์ ในการนี้ชมรมฯได้มอบหมายให้ประธานชมรมฯอำเภอทุกอำเภอ นำสมาชิกชมรมฯและสมาชิกจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ละอำเภอ ไปช่วยกิจกรรมทั้ง ๘ ประเภท อนึ่ง งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ได้นำไปจัดซื้ออา...

        เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบางเสาธง ให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ ซึ่งได้นำของขวัญและสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มามอบให้กับนายเกรียงศักดิ์ วรรธนะมานี สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอบางเสาธง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  ในฐานะที่เป็นผู้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนมายาวนาน ด้วยการซ่อมแซมถนนสาธารณโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว
         เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร อัญเชิญประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประกอบพิธี นายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้มอบหมายให้กรรมการบริหาร เลขานุการ เหรัญญิกและสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอเมืองฯ เข้าร่วมพิธี จำนวน ๒๐ คน
        เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ห้องประชุม ๒ นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๖๐ ซึ่งจัดให้มีการประชุม ๒ เดือน/ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนงานที่จะต้องปฏิบัติในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๖๐ ซึ่งจะทำให้การบริหารงานมีความคล่องตัว และไม่เกิดปัญหา มีกรรมการบริหาร สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน เสร็จการประชุมมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
          เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ของจังหวัดสมุทรปราการและอำเภอต่างๆ รวม ๖ อำเภอ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ  ตามที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้เมื่อเสร็จพิธีแล้วจะอัญเชิญดอกไม้จันทน์เหล่านี้ไปเก็บไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในพระราชพิธีต่อไป ในการนี้ชมรมฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
         เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประธานชมรมฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริหารชมรมฯ ประธานชมรมฯ อำเภอบางพลี และสมาชิกเขตอำเภอบางพลี ไปร่วมงานจำนวน ๒๐ คน ณ วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี โดยมีส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Page 1 of 512345»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved