เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ห้องประชุม ๒ นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๖๐ ซึ่งจัดให้มีการประชุม ๒ เดือน/ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนงานที่จะต้องปฏิบัติในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๖๐ ซึ่งจะทำให้การบริหารงานมีความคล่องตัว และไม่เกิดปัญหา มีกรรมการบริหาร สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน เสร็จการประชุมมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ...

         เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๖ รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมลงนามถวายพระพร เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและเวลา ๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ประธานชมรมฯได้นำสมาชิ
         เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ วัดพิชัยสงคราม อำเภอเมืองฯ โดยมีเป้าหมายจะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๐๐๐ ดอก
        เมื่อวันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์ อ.เมืองฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่หอประชุมโรงเรียน โดยมีสมาชิกชมรมฯ คณะครูและนักเรียนที่สมัครใจมาประดิษฐ์ ในช่วงเวลาพักกลางวัน จำนวน ๖๐๐ คน โดยชมรมฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ เป้าหมายการผลิต จำนวน ๓,๐๐๐ ดอก
        เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๓๐ น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๖๖ รูป  พิธีทางศาสนามหามงคล ๔ ศาสนา ลงนามถวายพระพรชัยมงคลคาถา ปล่อยปลาและบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประธานชมรมฯ และกรรมการบริหารอยู่ร่วมพิธีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ยกเว้นประธานชมรมอำเภอจะคอยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกชมรมฯ ที่จะมาร่วมงาน ณ โรงเรียนสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ     
        เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ วัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  กรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ ไปร่วมงานจำนวน ๒๐ คน
Page 1 of 512345»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved