เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชมรม และสมาคมในจังหวัดสมุทรประการ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้เลขานุการและเหรัญญิก ร่วมถวายพานพุ่มกับจังหวัดสมุทรปราการด้วย ...

     เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายสันติพงศ์ จงชาณสิทโธ รองประธานชมรมฯ คนที่ ๒ นำสมาชิกชมรมฯ จากอำเภอเมืองฯ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง จำนวน ๔๘ คน เดินทางโดยรถยนต์ตู้จำนวน ๔ คันๆ ละ ๑๒ คน ไปร่วมงานอุ่น ไอ รัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ สำหรับอำเภอพระประแดง สมาชิกได้เดินทางมารอสมทบหน้างานจำนวน ๖ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๔ คน
      เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๘.๔๕ น. คุณกษมน กิตติอำพน ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำคณะกรรมการฯ นักเรียนสูงวัยและครูของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จำนวน 64 คน เดินทางโดยรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ไปร่วมงานอุ่น ไอ รัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพฯ
     เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ มลฑลพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ ๒ ) ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ชมรมคนรักในหลวงอำเภอพระประแดงได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมนี้ของอำเภอพระประแดง และมีสมาชิกชมรมฯไปร่วมงานจำนวน ๙ คน
       เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานชมรมฯ จัดประชุมประธานชมรมฯทุกอำเภอ เลขานุการ เหรัญญิก เพื่อพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นครั้งที่สอง และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๑ เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
       เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ๐๙.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลองและอัญเชิญไปยังห้องมั่นคง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ในพิธีนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved