เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนและพลังมวลชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ประธานชมรมฯ ได้มอบหมายให้รองประธานชมรมฯ ไปร่วมวางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสักการะร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการด้วย ...

       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้นมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๙๐,๐๐๐ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
        เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุรัต อัตนวานิช ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมวิทยุอาสาสมัครเทศบาลตำบลบางปู ได้นำสมาชิกจำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รวมใจภักดิ์ ทำความสอาดบ้านพ่อ" ครั้งที่ ๒ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนเลียบชายฝั่งทะเล ในเขตเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ถนนมีความสะอาดและสวยงามปราศจากขยะมูลฝอย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
          เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลาง กกท.อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายกองตรี วินัย อิ่มใจ ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอบางเสาธง เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีกลุ่มชาวไทย-มอญสามัคคีเคหะบางพลี และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอบางเสาธง เข้าร่วมพิธีจำนวน ๒๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดสุคันธาวาส อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีรองผวจ.สป. รอง ผอ.รมน.จ.สมุทรปราการ ผู้พิพากษา อัยการและพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธี ในการนี้ชมรมฯได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกฯในเขตอำเภอบางบ่อ เข้าร่วมพิธีจำนวน ๑๕ คน
        เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ร้านอาหารสมพงศ์ ถนนศรีนครินทร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและประธานชมรมฯอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งเป็นการประชุม ๒ เดือน/ครั้ง  เพื่อพิจารณาเตรียมจัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์ ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน ,กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในปี ๖๐-๖๑ และกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในปี ๖๑ มีคณะกรรมการและประธานชมรมอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน  ๒๒ คน
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved