เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกของอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธง จำนวน ๑๕๐ คน โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี เป็นประธาน ในการนี้ พลโทผดุง นิเวศวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียงและพลตรียงยุทธ ชมภูนุช  ผู้จัดการภาค เข้าร่วมพิธีด้วย ...

     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชมรม และสมาคมในจังหวัดสมุทรประการ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้เลขานุการและเหรัญญิก ร่วมถวายพานพุ่มกับจังหวัดสมุทรปราการด้วย
     เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี นำโดยนายสันติพงศ์ จงชาณสิทโธ ประธานชมรมฯ ได้นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอบางพลี จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดบริเวณวัด และพื้นที่โดยรอบบริเวณวัดบางพลีใหญ่ เสร็จภารกิจเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วัดบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
       เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “มหาเจษฎาราชเจ้า” โดยถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและกล่าวคำสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนเป็นจำนวนมาก ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้เลขานุการและเหรัญญิกของชมรมฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการด
      เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานชมรมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประธานชมรมฯ ทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในรอบ ๒ เดือน จำนวน ๑๕ คน เพื่อพิจารณาการปฏิบัติงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ และปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
      เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๐ น. พล.ต.มล.ภาณพ ภาณุมาศ อดีตผู้จัดการภาค ๑ ได้เดินทางมามอบรถเข็นและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพขายไก่ทอด หมูทอดและเงินทุนจำนวนหนึ่ง ให้แก่นางแสงจันทร์ กลันทานนท์ ราษฎรตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๐ ในกิจกรรมนี้คุณชนิกา เทศดนตรี กรรมการบริหารชมรมฯ และรักษาการประธานชมรมฯ อำเภอพระประแดง พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย และจะติดตามผลการใช้ประโยชน์จากรถเข็นและอุปกรณ์โดยใกล้ชิดต่อไป
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved