เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายสุรัต อัตนวานิช ประธานชมรมฯ อำเภอเมืองฯ และสมาชิกชมรมฯ กลุ่มแพรกษา โดยคุณฉลวย ถาวรศักดิ์ ได้ร่วมกันออกร้านจิตอาสา เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม ให้กับนักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จำนวน ๘๑๖ คน โรงเรียนแพรกษา จำนวน ๔๘๐ คนและโรงเรียนสตรี จำนวน ๖๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๖ คน  ...

     เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายสุรอรรถ ทองนิรมล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ และประธานชมรมฯ อำเภอทุกอำเภอ  ครั้งที่ ๓ (๒ เดือน/ครั้ง) เพื่อพิจาณาการบูรณาการการปฏิบัติภารกิจ ปี ๒๕๖๑ ของชมรมคนรักในหลวงสมุทรปราการ กับแผนปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดสมุทรปราการและนโยบายของมูลนิธิฯ ตามประกาศมูลนิธิบุคคลพอเพียง เรื่อง การร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรมอื่นๆ เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
     เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายวิษณุพงศ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน ๒๐๔ เคหะเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางเสาธง โดยนายวินัย อิ่มใจ ประธานชมรมฯ อำเภอบางเสาธง ได้นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมทำความสะอาดโดยรอบและภายในชุมชน ๒๐๔ เคหะเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางเสาธง สิ้นสุดภารกิจเวลา ๑๕.๐๐ น.
       เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน ในการนี้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายสุรัต อัตนวานิชรองประธานชมรมฯ คนที่ ๑ เลขานุการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวของชมรมฯ เข้าร่วมพิธีกับจังหวัดสมุทรปราการด้วย
     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชมรม และสมาคมในจังหวัดสมุทรประการ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้เลขานุการและเหรัญญิก ร่วมถวายพานพุ่มกับจังหวัดสมุทรปราการด้วย
     เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี นำโดยนายสันติพงศ์ จงชาณสิทโธ ประธานชมรมฯ ได้นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอบางพลี จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดบริเวณวัด และพื้นที่โดยรอบบริเวณวัดบางพลีใหญ่ เสร็จภารกิจเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วัดบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved