เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  ...

            เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นางอุดมศรี จันทรัศมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๗ คน
           เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอุดมศรี จันทรัศมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล นำสมาชิกชมรมฯ ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดมงคลมิ่งเมือง (วัดป่าช้าจีน) จังหวัดสตูล
            เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร               เวลา ๑๐.๓๐ น ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ณ ที่ทำการชมรมฯ             เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่วมเดินเทิดพระเกียรติกับทางจังหวัด         ช่วงเย็นร่วมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง - พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
             เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน
           เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดีอนสิงหาคม
Page 1 of 512345»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved