เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ณ จุดที่ในหลวงรัชกาล ที่๙ ได้ทาประทับที่ต้นไม้ใหญ่หน้าโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ...

             เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน
           เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดีอนสิงหาคม
          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรพระ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ เทศบาลเมืองสตูล อ.เมืองสตูล เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
           เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ช่วงเช้าทำบุญศาสนาอิสลาม พร้อมปล่อยขบวนจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีจักรยานเข้าร่วมประมาณ ๗๐ คัน ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เวลา            เวลา ๐๙.๓๐ น.  ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แล้วร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง จำนวน ๖๐๐ ต้น             เวลา ๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวาย
            เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล ร่วมเปิดโรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  ของนางจราภรณ์   เอี้ยวเหล็ก ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ มีรองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานในพิธี  
Page 1 of 41234»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved