เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสตูล มีนายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในพิธี ...

                เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอุดมศรี จันทร์รัศมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๓ คน เข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
            เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันให้ชุมชน ณ เขานางดำ  ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน กิจกรรมโดยจัดให้มีการปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ จำนวน ๒๐๐ ต้น จัดให้มีพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนให้กับสมาชิก อ.ทุ่งหว้า ที่ร่วมทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ตำบลนาทอน  [caption id="attachment_414607" align="aligncenter" width="1920"] sdr[/caption] [caption id="attachment_414608" align="aligncenter" width="1613"] sdr[/caption] [caption id="attachment_414609" align="aligncenter" width="2560"] sdr[/caption] [caption id="attachment_414610" align="aligncenter" width="2953"] cof[/caption] [caption id="attachment_414612" align="aligncenter" width="2560"] sdr[/caption] [caption id="attachment_414615" align="aligncenter" width="2560"] sdr[/caption] [caption id="attachment_414616" align="aligncenter" width="2048"] sdr[/caption] [caption id="attachment_414617" align="aligncenter" width="2048"] sdr[/ca
            เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมศรี จันทรัศมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ควนโพธฺ์ อ.เมืองสตูล และได้จัดทำอาหารเพื่อเลี้ยงคณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ พอ.สว. และประชาชนที่มาร่วม 
             เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล มีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๖๐๐ คน
             เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมศรี จันทรัศมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ เขานางดำ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล แก่ผู้ร่วมดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ในไร่นาสวนผสม และให้สมาชิกร่วมปลูกต้น มะม่วงหิมพานต์ จำนวน ๒๐๐ ต้น 
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved