ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูลจัดพิธีรดขอพรผู้ใหญ่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๕ เม ย ๒๕๖๑ ...

            เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมศรี จันทรัศมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ควนโพธฺ์ อ.เมืองสตูล และได้จัดทำอาหารเพื่อเลี้ยงคณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ พอ.สว. และประชาชนที่มาร่วม 
             เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล มีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๖๐๐ คน
             เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมศรี จันทรัศมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ เขานางดำ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล แก่ผู้ร่วมดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ในไร่นาสวนผสม และให้สมาชิกร่วมปลูกต้น มะม่วงหิมพานต์ จำนวน ๒๐๐ ต้น 
            เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
          เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ แก่สมาชิกชมรมฯ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล 
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved