เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมศรี จันทรัศมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ เขานางดำ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล แก่ผู้ร่วมดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ในไร่นาสวนผสม และให้สมาชิกร่วมปลูกต้น มะม่วงหิมพานต์ จำนวน ๒๐๐ ต้น  ...

          เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนธันวาคม 
             เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
            เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญครบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  มีกิจกรรมดังนี้ เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำบุญทางศาสนาอิสลาม เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร โดยร่วมกับจังหวัดสตูล ณ บริเวณเทศบาลเมืองสตูล เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดมงคลมิ่ง                          เมือง (วัดป่าช้าจีน) ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล เวลา ๑๖.๐๐ น.  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอาราม                               หลวง อ.เมืองสตูล 
            เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
            เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ณ จุดที่ในหลวงรัชกาล ที่๙ ได้ทาประทับที่ต้นไม้ใหญ่หน้าโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
Page 1 of 512345»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved