เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี และสมาชิกฯ บางส่วน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ...

       เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๗.๐๐ น.) ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ที่ปรึกษาชมรมฯ และ นายไพศาล พึ่งเพ็ง ผู้แทนคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ บางส่วน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภพอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
         เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ที่ปรึกษาชมรมฯ และ นายไพศาล พึ่งเพ็ง ผู้แทนคณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ บางส่วน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
        เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ที่ปรึกษาฯ และ นายสมส่วน บูรพงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ บางส่วน เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยกิ่งกาชาดอำเภอพัฒนานิคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
       เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมส่วน บูรพงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ ตำบลห้วยขุนราม  และร่วมเป็นครูอาสาในโครงการ "ครูอาสา...เล่านิทาน พัฒนาต้นกล้า" ณ ศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการสมองตามวัยในกลุ่มเด็กเล็ก การสร้างความรักความอบอุ่นและเพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ด้วยการเล่า – อ่านนิทานจากครูอาสา
         เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมฯ และนายสมส่วน บูรพงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกสร้างเสริมพลังเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ "คนลพบุรีไม่ทอดทิ้งกัน" ณ บ้านสวนมะลิทอง ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซึ่งโครงการนี้เป็นการทำงานแบบเสริมพลังกัน ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มาทำงานกันเป็นคู่คิด ไม่ใช่คู่แข่ง ทำงานแบบควบคู่กันไป โดยใช้ "ความดี ความรัก ความรู้" พร้อมจะแก้ไขปัญหาร่วมกันตามบริบทในพื้นที่ เป็นความร่วมมือที่ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะทุกคนคือ
Page 1 of 212»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved