เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ และบรรยายพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ มีสมาชิกใหม่เข้าร่วม ๑๗๐ คน โดยมีนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้งเป็นประธานในพิธีและนายณรงค์ กล่อมเกลา นายก อบต.บางคู้ เป็นผู้ประสานในพื้นที่และอำนวยความสะดวกสถานที่จัดการประชุมในวันนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ...

           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับคณะกิ่งกาชาดอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ตำรวจ นักเรียน - นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอพัฒนานิคม ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
       เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา และแนวทางการจัดทำเอกสารบุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง โดยมติที่ประชุมจะมีการสรรหาบุคคลพอเพียง จาก ๑๑ อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี และจะมีพิธีมอบโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
        เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อหารือและวางแนวทางการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ร่วมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
       เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี และสมาชิกฯ บางส่วน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
         เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ  โครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
Page 1 of 3123»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved