เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ จิตอาสาฯ สำนึกรักบ้านเกิด "คนลพบุรีไม่ทอดทิ้งกัน" และสมาชิกชมรมรักในหลวงจังหวัดลพบุรี จำนวน ๖๕ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนายมานพ มั่นเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะ เศษใบไม้ ให้กลับมาสะอาด และเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับจังหวัดสระบุรี ...

              เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ พลโทพิทยา วิมะลิน รองประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเรียง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ "บุคคลพอเพียงแห่งจังหวัดลพบุรี" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจาก ๑๑ อำเภอ รวมทั้งหมด ๒๒ ท่าน ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
      เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในกิจกรรมวิ่งการกุศลมินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๓ ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๐ คน
       เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จัดการอบรมวิชาชีพ "การปลูกฟักทอง" อย่างมืออาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับเกษตรแปลงใหญ่เพื่อความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรและเรื่องการปรับปรุงดินการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกฟักทองในจังหวัดลพบุรี สุดท้ายสหกรณ์จังหวัดลพบุรีมาบรรยายเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรในประเทศไทย ณ โสมาภา ป่าสักรีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
       เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย อ.ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ นำตัวแทนสมาชิกชมรมฯ จากทุกๆ อำเภอ จำนวน ๕๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระราชวังดุสิต
      เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ อ.ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีการแจ้งแผนการดำเนินงานของชมรมเรื่องการเดินทางชมนิทรรศการและกิจกรรมสยามรำฦก "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลาน พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่ากรุงเทพฯ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มอบหมายภารกิจตามแผนการมอบเสื้อสัญลักษณ์จำนวน ๔ ครั้ง กระจายไปตามอำเภอเป้าหมาย แผนการจัดกิจกรรมและภารกิจ การต้อนรับประธานและคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง ๒๑ จังหวัดภาคกลางที่จะมาร่วมงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ "บุคคลพอเพียงแห่งจังหวัดลพ
Page 1 of 512345»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved